Ekonomi

Yatırım Fonu Nedir

Yatırımcıların birikimlerinin sermaye piyasası içerisinde bir havuz içerisinde toplanarak profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi içeriğine sahip kolektif bir yatırım aracı tanımlanması yatırım fonu nedir? Sorusunun cevabıdır. Yatırım fonları halktan toplanan paralar karşılığında, tahvil, hisse senedi gibi sermaye piyasası araçlarından ve de kıymetli olan madenlerden oluşacak portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yönetirler.

Yatırım Fonları ile Nerelere Yatırım Yapılabilir?

· Yatırım fonları ile yatırım yapılabilecek yerler şu şekilde sıralanabilir.;
· Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetlerinde,
· Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetlerinde,
· Türk özel ve kamu borç senetlerinde,
· Yabancı özel ve kamu borç senetlerinde,
· Ulusal ve uluslararası arenada işlem gören altın ve diğer kıymetler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş olan ve borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarında,
· Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında kullanılabilir.

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Nedir?

Yatırım fonu için katılma belgesi yatırımcıların fon portföylerine ortak olmasını sağlayan belgelerdir. Yatırım fonlarındaki katılım belgesi şirketlerin hisse senetlerine benzemektedir. Yatırımcılar nasıl hisse senedi alarak şirketlere ortak oluyorlarsa ve o şirketler üzerinde hak sahibi oluyorlarsa aynı şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi aracılığı ile fon portföyüne ortak olabiliyorlar. Bunla beraber katılma belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılmaya hakları bulunmuyor. Katılma payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak saklanır.

Fon Yöneticisi Kimdir? Yetkileri Nelerdir?

Serbest Piyasa Kurulundan portföy yetki belgesi alan aracı olan kurumlarla Portföy Yönetim Şirketleri, fon yöneticisi olabiliyorlar. Fon yöneticisi, fonun portföyünü, tebliğ, kanun ve fonun iç tüzük hükümlerine göre yönetmek ile yükümlü kişidir. Aynı zamanda fon yöneticisi fonları belirli sözleşme ve strateji kapsamında uygun bir şekilde yönetmekle mükelleftir. Fon kurucusu ise fonları Serbest Piyasa Kurulunda işlem görmesini sağlayan ve fonları ortaya çıkmasını ve piyasa içerisinde işlem görmesini sağlayan kişidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu