Yalan Söyleme Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Yalan Söyleme Hastalığı Nedir? (Mitomani)

Yalan söyleme hastalığı (mitomani), yalan söyleme sanatıdır. Başkalarının kendisini gerçekte oldukları şeylerden tamamen farklı bir şekilde görmesini sağlayarak, gerçekliğin şekil değiştirmesini amaçlayan psikolojik bir bozukluktur.

Mitomani sözcüğü Yunancadır ve bu durumda hasta yalanların ardındaki gerçeği gizleyerek hayatını daha katlanılabilir kılmaya çalışır. Yalan söylemenin bu bozuk ruh hali ya da psikolojik sorunu sık görülür ve bundan muzdarip olan insanlarda da hayat boyu devam edebilir, çünkü yalan söylemek sosyalleşmek ve kişilik bozuklukları gibi daha ciddi bir sorunu gizlemek için yararlı olabilir.

Yalan Söyleme Hastalığının Belirtileri ve Semptomları

l Yalanlar inandırıcıdır ve doğru unsurlara sahip olabilir. Grip olan bir kişi, iş arkadaşlarına belirtilerin aslında AIDS ya da başka ciddi hastalıklar olduğunu söyleyebilir.

l Yalan uzun bir süre devam eder ve anlık baskıdan kaynaklanmaz. Bir ilişki hakkında sürekli olarak yer alan bir kişi genellikle yalancı bir arzu olarak nitelendirilemez, çünkü yalanlar sır saklama arzusundan kaynaklanır.

l Yalanlar, olumlu bir ışık altında yatan kişiyi sunma eğilimindedir. Bir öğrencinin, liseden ayrıldığını iddia etmekten çok doktora sahibi olma konusunda yalan söyleme olasılığı daha yüksektir.

l Yalanların bir iç-dışsaldan ziyade bir motivasyonu vardır. Küfürlü ebeveynleri olan bir çocuk, zarar görmemesi için zorunlu olarak yalan söyler. Bu yalanlar zorlayıcı olarak kabul edilmeyecektir çünkü yalanlar dışsal bir tehditten kaynaklanmaktadır.
Birisinin zorunlu olarak yalan söylediğini belirlemeden önce, klinisyenler genel olarak diğer olası nedenleri dışlayacaklardır. Sanrılar ya da yalancı hafıza sendromu olan biri, alışılmış bir yalancı olarak nitelendirilemez. Genel olarak, bir patolojik yalancı, doğru olmayan bir şey söylediğini kabul etmelidir.

Yalan Söyleme Hastalığının Tedavisi

Dürtüsel olarak yalan söyleyenler, nitelikli bir terapistin yardımına başvurmaya teşvik edilir. Bir terapist, alışılmış yalancıların durumlarını ve diğer insanları etkileme biçimini anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca bipolar veya DEHB gibi altta yatan tanıları ortaya çıkarabilir. Bu durumlarda, bir terapist tüm bir kişinin sorunlarını art arda dizili olarak ele alacaktır.

Tedavi, tedavi gören kişi durumlarını kabul ettiğinde en iyi şekilde çalışmaya eğilimlidir. Kişi tedaviye zorlanırsa, işbirliği yapma olasılığı düşüktür. İdeal olarak, terapideki kişi yardımın gerekli olduğuna inanır ve değiştirmek için samimi bir çaba sarfeder.

Bir kişi terapiste yattığında tedavi zor olabilir. Terapist bir yalan yakalasa bile, kişi sahtekârlıklarını kabul etmeyi reddedebilir. Bu direnç, kompulsif ve patolojik yalan arasında bir başka farklılaşma olarak hizmet eder. Patolojik yalanları tedavi ederken, bazı terapistler yalan söylemeyi bir bağımlılık olarak ele almayı faydalı bulmuşlardır.

Grup veya bireysel seanslar tedavide faydalı olabilir. Bir kişinin yalan söylediği bireysel veya çift ilişkilere müdahale ettiğinde, çiftlerin danışmanlığı da yararlı olabilir. Rol oynama gibi davranış değiştirme stratejileri, değişimi ve ölçü ilerlemesini teşvik etmek için kullanılabilir. Zorlayıcı yalan türü zorlu bir durum olabilir. Ama zaman ve çaba ile, tedavi edilebilir.