Sağlık

Lepra Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Lepra Hastalığı, Belirtileri ve Tedavisi

Cüzam, lepra, hansen hastalığı 1876’da Armauer Hansen tarafından bulunan lepra basili tarafından oluşturulan öncelikle deri ve siniri tutan kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kronik seyirli olarak devam eden sosyal ve toplumsal bir hastalık olarak görülen cüzam hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen cüzam insanları çirkinleştirdiği için lepra olarak adlandırılmıştır. Bununla beraber miskin hastalığı ve hanseniasis olarak da adlandırılmaktadır.

Cüzam hastalığı çok eski zamanlardan beri oldukça korkulan bir hastalık olmuştur. Bu hastalığa yakalananlar toplum tarafından dışlanırlar ve lanetlenmiş kişiler olarak adlandırılmıştır. Bulaşıcı hastalık olarak olan cüzam MÖ 600 yıllara dayanmakla beraber haçlı seferleri sırasında oldukça yaygın bir hal almıştır.

Cüzam hastalığı hijyen bakımından dikkatsiz olan ve genelde kırsal kesimlerde yaşayan kişilerde görülür. Yeterli sağlık hizmeti alamayan, hijyen bakımından yetersiz koşullarda yaşayan, aynı tabaktan yemek yiyen ve aynı eşyaları kullanan kişilerin cüzam hastalığına karşı risk grubunda sayılır.

Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde ortalama yaşları 60 olan 2065 cüzam hastasının olduğu belirtilmiştir. Cüzamın hayvandan insana buluşması söz konusu değildir. Ancak kişiden kişiye yakın temas ve aynı havayı soluma gibi durumlarda buluşma olasılığı oldukça yüksektir.

Cüzam ( lepra ) belirtileri
Döküntülü deri hastalığı olarak bilinen cüzam ( lepra ) öncelerinde deride kepek şeklinde döküntülere neden olurken sonrasında kaşınmalar meydana gelir. Hastalığın ilerlemesi halinde ise burun kanaması, kas ve eklemlerde şiddetli ağrılar meydana gelir. Cüzam hastalığında vücudun tamamını etkileyen bir ödem söz konusudur.İlk etapta ödemler herhangi bir acıma hissi vermeseler bile ilerleyen süreclerde acıma hissi uyyandıracaktır. Daha çok yüzü etkilemektedir. Cüzam belirtileri kısaca sıralamak gerekirse:

l Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrısız, açık renkli, oval, kepeksiz lekelenmeler

l Çocuklarda sık sık meydana gelen burun tıkanıklığı ve kanamalar

l Duyu eksilmesi

l Kaşların uçlardan dökülmesi

l Yüzde ödem ile birlikte kabarık ve sert nodül oluşumu

l Kol ve bacak sinirlerinin kalınlaşmasıyla birlikte meydana gelen ağrı

l Dördüncü ve beşinci parmakta meydana gelen ağrı

l Avuç içi kaslarında meydana gelen erimeler

l Deride meydana gelen kabarık, duyu kusuru olan,kılsız, kepekli ve terlemeyen lezyon oluşumlarıdır.
Lepra hastalığının tedavisi
Günümüzde görülme sıklığı azalan ve genellikle gelişmemiş ülkelerde görülen cüzam hastalığı, herhangi bir sakatlık veya sorun oluşmaması için erkenden teşhis edilip tedaviye başlanması gerekir. Üç ilaç ile oluşturulan kombin ile tedavi uygulanmaktadır. Hastalığın kalıcı sorunlar bırakmaması ve en önemlisi sakatlık oluşturmaması için erken teşhis edilip tedaviye başlanması gerekir. Aksi takdirde tedavi edilmeyen cüzam 10 ve 20 yıl sene sakatlık oluşturabilir.

Cüzam tedavisinde genellikle dapson, klofazamin, makrolid, minosiklin, rifampin gibi antibiyotikler reçete edilir. Bazen de inflamasyonun kontrol altında tutulması için aspirin, talidomid gibi ilaçları kullanmanız da gerekebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu