Blog

Karaciğer Segmentleri Nelerdir

Karaciğer Segmentleri Nelerdir?

Karaciğer, vücudun en büyük ve en ağır organıdır. Sağ ve sol olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Karaciğer dokusu ile çevrili organ, safra kesesi, ince bağırsağa safra gönderilen safra kanalı, nice bağırsağa safra gönderen safra kanalı ana yapısını oluşturmaktadır.

Karaciğerin vücuttaki yeri, kaburgaların altında, diyafram altı, karın üstünde yer alır. Karaciğerin sağ tarafı sola göre daha büyüktür. Karaciğer, erkeklerde boyu ve ağırlık olarak kadınlara göre daha büyüktür.

Karaciğer, hepatik fissür sayesinde 2 bölüme ayrılmaktadır. Bu yapıda ise 3 ana hepatik ven, 4 ayrı segment vardır. Genel olarak sağ ve sol olarak iki bölüme ayrılan karaciğerde bu bölümler arasındaki segmentlerde alt bölümleri oluşturur.

Karaciğerin dorsal bölümü olarak tanımlanan segment 1 psoteriyora kadar uzanır. Bu segment majör vasküler yapıların arasında yer almaktadır. Karaciğer için oldukça önemli bir segmenttir.

Karaciğer Segmentleri
Sağ lob: Segment V, Segment VI, Segment VII, ve Segment VIII

Sol Lob: Medyal, lateral segmentler ve kaudat lobu olarak bölümlerine ayrılır.

Karaciğerde saat yönünde Kaudat lob segment 1 bulunur. Sol posterolateral segment 2, sol anterolateral segment 3, sol superomedyal segment 4, sol anteroinferior 5, sağ posteroinferior 6, sağ posterusuperior segment 7 ile sağ anterosuperior segment 8 bulunur.

Sağ intersegmental fissürde yer alan sağ hepatik ven, sağ lobu sağ lateral (posterior) ve sağ medial (anterior) bölüme ayırır.

Orta hepatik ven ana lob fissüründe yatar, karaciğeri sağ ve sol loblara (veya sağ ve sol hemiliver) böler. Bu düşey düzlem inferior vena kava’dan safra kesesi fossasına kadar uzanır ve Cantle çizgisi olarak bilinir . Sağdaki sağ medial bölgedir ve solda sol medial bölgedir.

Sol intersegmental fissürde yer alan sol hepatik ven , sol lobu sol orta ve sol lateral kesitlere böler.

Karaciğerin anatomik iki ana bölümünde detaya inildiğinde, üç dikey ve bir yatay düzlem tarafından oluşturulan II, III, IVa, IVb, V, VI, VII ve VIII olarak sınıflandırılan sekiz subsegmenti ve bir segmenti (segment I) olarak kategori edilir.

Bu segmentlerin numaralandırma şekli, karaciğerin koronal planında saat yönünde, kaudalden kraniale bakışında VCI’ dan saat yönünün tersine göre numara verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu