Blog

Karaciğer Kanseri Tedavisi

Karaciğer Kanseri Tedavisi

Karaciğer kanseri diğer kanser türlerine göre daha az rastlanılan bir vakadır. Batı ülkelerine oranla Asya ve Afrika’da daha fazla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ise özellikle Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’da Hepatit-B hastalığının yaygın olmasıdır. Türkiye’de en sık karşılaşılan kanser tablolarından biri olan karaciğer kanseri tedavisi mümkün olabilen hastalıklardan olsa da hasta için hayati risk oldukça fazladır.

Karaciğer kanserleri genellikle cerrahi girişimle tedavi edilmektedir. Tümörün sadece karaciğerle sınırlı kaldığı durumlarda, hasta ameliyat için uygun sağlık koşullarına sahipse, hastalıklı karaciğer dokusu alınmak suretiyle cerrahi operasyon yapılır.

‘Hepatektomi’ denilen bu müdahale esnasında alınacak hastalıklı dokunun miktarını tümörün büyüklüğü, sayısı ve yerleştiği bölge belirleyecektir. İşlem sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de geride kalacak karaciğer dokusunun hastanın yaşaması için yeterli olmasıdır. Eğer karaciğerin tümüyle alınmasını gerektiren bir durum meydana gelirse, hastaya karaciğer nakli yapılması gerekir.

Cerrahi operasyon yapılamayan hastalarda karaciğer kanseri tedavisi için bazen ısıtma (radyofrekans ablasyon, lazer), bazen de dondurma (kriyocerrahi) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tedavi biçimleri, gerekli görüldüğünde cerrahi işlemle birlikte de yapılabilir. Bunlar da kanserli dokuyu yok etmede etkin olsa da cerrahi operasyon kadar etkili oldukları söylenemez.

Hem cerrahi tedavi sonrası, hem de cerrahi operasyon yapılamayan durumlarda kemoterapi uygulanır. Bazen tek çeşit kemoterapi ilacı kullanılırken, bazen de birkaç ilaç kombine edilerek hastaya uygulanır. Cerrahi işlem gören hastalarda ameliyat esnasında kemoterapi ilacı bir karater vasıtasıyla karaciğer damarından karaciğere aktarılır. Cerrahi işlem uygulanmadığında ise ilaç kol damarından iğne yapılarak verilir.

Karaciğer kanserinin tedavisinde kemoterapi yöntemiyle beraber radyoterapi yani ışın tedavisi de uygulanabilmektedir. Uygun cihazlarla karaciğere denk gelen bölgeye yüksek enerjili ışın verilmektedir. Tüm bu tedavilerden sonra karaciğer kanseri hastaları ömür boyu belirli aralıklarla kontrollerden geçmelidir.

Özellikle ilk iki yıl doktorun belirlediği günlerde yapılacak muayene ve tetkikler ihmal edilmemelidir. Çünkü karaciğer kanseri en fazla ilk iki yıl içerisinde tekrarlamaya eğilim gösterir. Doktor karaciğerin ve karın içi organların ultrasonografisini, bilgisayarlı tomografi sonuçlarını veya manyetik rezonans görüntülemeyi inceleyerek tedaviyi tekrarlayıp tekrarlamamaya karar verecektir. Gerekirse karaciğer kanseri tedavisi için kullanılan yöntemler yeniden hastaya uygulanacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu