Blog

Karaciğer Kanseri Nedir

Karaciğer Kanseri Nedir ?

Karaciğer iç organ olarak en büyük hacme sahip iç organdır. Karaciğer kanseri; genel olarak diğer organlarda oluşan kanser hücrelerinin karaciğere sıçraması ile yani metastatik hareketi ile meydana gelir. Beyin, mide, bağırdak, soluk borusu, kolon, akciğer kanser hücreleri karaciğer metastazı oluşturur. Metastaz ile başlayan karaciğer kanseri, primer karaciğer kanseri olarak adlandırılır. Primer yani yetişkin karaciğer kanseri kendi arasında üçe ayrılır.

1 ) Hepatosellüler korsinom ( HCC ) : Bu kanser türü farklı büyüme eğilimleri gösteren dokunaç şeklinde yayılan karaciğer kanseridir. Bir tek tümör olarak başlayan ve sonrasında karaciğerin tamamını saran kanser türü olarak da bilinen HCC karaciğer damarlarında veya yüzeyinde nodül olarak görülen bir kanser türüdür.

2 ) Kolanjiokarsinom:Safra kanalı kanseri olarak bilinen Kolanjiokarsinom karaciğerin safra kanalı ile birleşme kanlının ağız kısmında meydana gelir. Birden fazla küçük tüpün bir araya gelmesi ile oluşan safra kanalı karaciğere tak bir ağız ile bağlıdır. Burada başlayan nodüller yavaş yavaş karaciğeri sarar ve karaciğer kanserini meydana getirir. Primer karaciğer kanserinin yaklaşık olarak % 25 i bu tür kanserlerden meydana gelir.

3 ) Anjiosarkom: Karaciğerin içinde yer alan kan damarlarında oluşan ve kanlanmanın fazla olduğu bu damarlar içinde çok hızlı yayılan kanser türü olarak bilinir. Bu kanser karaciğer kanserinin % 1 ini oluştursa da çok hızlı yayıldığı için eren teşhis edilmesi çok önem taşımaktadır.

Karaciğer Kanser Belirtileri

Karaciğer kanseri olan hastalarda kanser kendisini farklı belirtiler ile ortaya koyar. Erken dönem olarak adlandırılan 1. Evre de belirti göstermeyen kanser 2. Evreye geçmesi ile birlikte şu belirtileri gösterir.

1 ) Karın bölgesinin üst kısmında ve kaburgaların altında kalan alanda çok şiddetli ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar karaciğer fonksiyonlarında oluşan düzensizliğin oluşturduğu ağrılardır.

2 ) Karaciğer kanseri olan hasta çok hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşarken aynı zamanda aşırı bir iştahsızlık durumu da söz konusudur.

3 ) Karaciğer kanseri olan hastanın karın üstü ve sağ tarafında yumru şeklinde sert bir tümör kitlesi oluşur. Bu tümör kitleri kanserin 2. Evreye geçtiğinin işaretidir.

4 ) Karaciğer kanseri olan kişide iştahsızlığa bağlı olarak aşırı halsizlik ve aşırı yorgunluk hali görülür. Bu durumda 1 evrenin ortasından itibaren artarak devam eder.

5 ) Eğer kanser 2. Evreye ulaşmış ise karaciğer de büyüme meydana gelir. Bu durumda karaciğerin olduğu karın kısmında karaciğerin hissedilebilir büyümesi gözlenebilir.

6 ) HCC ilerlemiş durumda ise mide kanaması, yemek borusu kanaması gibi ilerlemiş belirtiler görülmesi muhtemeldir. Ayrıca HCC 2. Evreye ulaşmış ise kişilerde kısa süreli karın şişkinliği görülürken 3. Evreye ulaşması durumunda uzun süreli karın şişkinliği ve ödem toplanması durumu gözlenir.

7 ) HCC tanısı konulan hastalarda yüzde sararma, karın bölgesinde sararma gibi farklı belirtiler de oluşabilir. Ancak bu durum karaciğer büyümesine bağlı olarak da gerçekleşebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu