Eğitim

Çocuk Gelişiminde Aile mi Çevre mi etkilidir

İnsan genetiğinde ne varsa onu doğuştan edinir ve genetik durumlarıyla yaşar. İnsan büyür ve gelişirken de kalıtımın etkileri görüldüğü kadar çevrenin de önemli bir payı bulunur. Fakat sadece kalıtım insan gelişiminde etkilidir demek doğru olmaz. Sadece çevre de insan gelişiminde etkilidir demek de doğru olmaz. İnsan gelişiminde %50 kalıtım, %50 çevre etkilidir. Bunun yanı sıra çocuk gelişiminde aile mi çevre mi etkilidir konusunu irdelemek adına bu iki olgunun da ortak etkileşiminin olduğunu söylemek mümkündür.

Çocuk Gelişiminde Aile mi Çevre mi Büyük Paya Sahip?

Bir çocuk her şeyden önce aile içerisinde şekillenir. Çocuk biraz büyüdükten sonra çevre ile temasa başladığında da çevrenin çocuk üzerinde önemli etkileri de vuku bulur. Çocuk henüz şekillenmemiş bir hamurken bu hamurun en iyi şekle getirilmesinde aile ve anne-baba iş birliği çok önemlidir. Çocuk yetiştirirken anne ve baba ortak bir tutum sergilemelidirler. Çocuk tüm ilk öğrenmelerini ve terbiyesini, ahlaki eğitimini ilk olarak ailede alır. Daha sonra çocuk herhangi bir sosyal çevre ile irtibata geçtiğinde de aileden aldığı ilk eğitimleri uygulayacaktır.

Çocuk Gelişiminde Çevrenin Önemi

Çocuk ilk olarak ailede şekillenmeye başlar fakat çevrenin bu konudaki etkisi de göz ardı edilmemelidir. Çocuğun yaşamını sürdürdüğü çevre gelişimi üzerinde büyük etkilere sahip olur. Sağlıklı bir aile ortamı ve sağlıklı bir sosyal çevre çocuğun gelişiminin tam olmasına destek sunarlar. Fakat kültürel, sosyal yönden gelişmiş ve düzgün bir çevre çocuk gelişiminde son derece önemli ve olması gereken bir şeydir. Kötü bir çevrenin de çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı da unutulmamalıdır.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu