Ekonomi

Borsa Endeksi Nedir

Borsa Endeksi Nedir?

Borsa Endeksi tam olarak kavrayabilmek ve meseleyi tüm boyutlarıyla ele alabilmek için öncelikle bazı kavramların izahına muhtaç olduğumuz kaçınılmazdır. Burada ilk olarak açıklığa kavuşturulması gereken kavramlardan birincisi “Borsa”dır. İkinci olarak açıklanması gereken konu ise ekonomi biliminde verilerin değerlendirilmesinde hayati öneme sahip olan “Endeks” kavramıdır. Bu iki kavram izah edilmeden Borsa Endeksi konusunda yapılan açıklamalar tam olarak tatmin edici olmaktan uzak kalacaktır.

Borsa Nedir?
Borsa günlük hayatta ekonomiyle az çok ilgili olan kişilerin görsel medyada çokça duyduğu yazılı medyada ise çokça karşısına çıktığı ve buralardaki yayınlarda konunun uzmanlarının üzerine çok detaylı açıklamalar yaptığı ve ilgililerinde yani ekonomi diliyle ifade etmek gerekirse yatırımcıların da bu açıklamaları özenle ve dikkatle takip ettiği bir mecradır. Peki bu mecradan anlaşılması gereken nedir? Bu mecrada, borsada işlem yapanlar ne oluyor da kar ediyor veya zarar ediyor. Borsa ile ilgili teknik açıklamalara değinmeden önce Borsanın genel bir tanımını kısaca ifade etmekte fayda var.

Borsa hakkında genel kabul gören tanım şu şekildedir:
Bir Ticari emtianın kendine özgü kurallara göre alınıp satıldığı ve işlem gördüğü piyasa olarak tanımlanabilir. Örneğin; fındık borsası örneğin pamuk borsası gibi. Ancak günümüzde Borsadan çoğu kez kastedilen ise değerli kâğıtların alım satımıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği bazı kurallara göre Borsaya kayıtlı bazı şirketlerin hisse senedi alım satımı işlemlerinin yapıldığı piyasadır.

Bu piyasanın kendine özgü kurallara göre hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kabaca Şirketlerin kar zarar durumuna göre alınan hisse senetlerinden kar veya zarar etmektedir. Borsa kavramını kabaca açıkladıktan sonra Endeks Nedir? Sorusuna cevap bulduğumuz zaman yazının ana konusunu oluşturan Borsa Endeksi kavramının anlaşılması daha da kolaylaşacaktır.

Endeks Nedir?
Endeks kelimesinin kökenine gittiğimiz zaman batı dillerinden dilimize geçmiş bir kelime olduğu görülecektir. Kelime anlamı itibariyle Endeks dizin demektir. İktisat bilimindeki terim olarak karşılığı ise ekonomik gösterge olarak tanımlanabilir. Endeks konusunda bir takım ölçütlere göre kendi içinde sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Ekonomik göstergeler yani endeksler bazı kriterler esas alınarak ekonomi alanından verilerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için bir takım kriterlere göre alt kategorilere ayrılabilirler. Birkaç örnek vermek gerekirse fiyat endeksi, Pazar paylarına göre ağırlıklandırılmış endeksler örnek verilebilir. Peki Borsa ve Endeks Nedir? Sorusuna cevap bulduktan sonra esas açıklamaya çalıştığımız kavram olan Borsa Endeksi kavramının izahı, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Burada sadece geriye, yukarıda açıklanan kavramları ve parçaları birleştirmek kalıyor. Borsa Endeksi ise Borsada işlem gören emtia ve hisse senetlerinin, değerli kâğıtların, fiyat, kar, zarar gibi verilerinin değerlendirmesi ve işlenmesi için konunun ilgililerine, uzmanlarına, borsada işlem yaparken kolaylık sağlayan ve borsada alım satım işlemi yaparken ihtiyaç duyulan verilerin işlenmesinde ve değerlendirilmesinde kullandıkları Ekonomik göstergelerdir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu