Ruh Sağlığı Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Hepimiz, hayatımızın bazı dönemlerinde duygusal çalkantılar yaşarız. Sebepleri farklı olsa da, hemen herkesin, bazı olaylar karşısında duygusal dalgalanmalar yaşadığı zamanlar olmuştur. Bazıları bu dönemleri kolay şekilde atlatırken, bazıları daha zor atlatır, hatta yaşadığı duygusal dalgalanmaların üstesinden gelebilmek için desteğe ihtiyaç duyar. Psikolojik sorunlarla boğuşanlara yardımcı olmak amacıyla, psikolog ve psikiyatri gibi bölümler, ruh ve sinir hastalıkları kapsamında hizmet veren bölümlerdir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Belirtileri İle Tedavisi
Ruh sağlığı ve hastalıklarının kapsamı oldukça geniştir. Toplum içerisinde en sık rastlanan ruh hastalıkları şunlardır:

Bipolar bozukluk: Son zamanların moda olmuş psikolojik rahatsızlığıdır. Taşkınlık ve çökkünlük şeklinde kendini gösteren hastalık, geleceğe dönük kaygı bozukluğu taşıyan kişilerde görülür. Değişken ruh halleri, hastalığın temel belirtisidir. Hasta bazen gayet sakinken, bazen de taşkın hareketler yapar. Ayrıca, mutsuzluk, huzursuzluk, karamsarlık, kaygı, endişe, özgüven eksikliği, hayattan zevk alamama, iştahsızlık, uykusuzluk ve intihar etme düşüncesine kadar varan olumsuz sorunlarla baş gösterir.

Kişilik bozukluğu: Temel psikolojik hastalıklardandır. Günlük yaşam içerisinde karşısına çıkan sorunlarla baş etmekte zorlananlarda görülen ruhsal bozukluktur. Kişi, giderek toplumun beklentilerine ters yönde hareketler sergilemeye başlar. Kişinin, ikili insan ilişkilerinde sürekli agresif ve ters hareketler sergilemesi, hastalığın belirtilerdir. Kişilik bozukluğu olanlar, çevresindeki herkesi, her olayda kendine karşıymış gibi hisseder. Kendini giderek insanlardan soyutlayarak kabuğuna çekilir. İnsanlarla iletişim kurmak istemez. Kararsızdır, olaylara karşı tahammülü yoktur.

Psikotik bozukluk: Tehlikeli ruh hastalıkları grubundadır. Şizofreni olarak bilinen psikolojik rahatsızlık, psikotik bozukluklardandır. Hastalığın belirtileri arasında ilk sırada halüsinasyon gelir. Bu hastalık 6 aydan daha uzun sürer. Hasta, dışarıda yürürken sürekli takip ediliyormuş hissine kapılır. Etrafındaki herkesi kendisine düşman olarak görür. Gereksiz varsayımlara kapılır. Kafa karışıklığı zirvededir, etrafındaki herkesi düşman olarak algılarlar.

Madde bağımlılığına bağlı psikolojik bozukluklar: Yaşadığımız dönemde, çoğu ruhsal problemin temelinde yatan sebeptir. Madde bağımlısı kişiler, gerçek yaşamdan yavaş yavaş uzaklaşırken, sürekli agresif tavırlar içerisindedir. Ne yazık ki, sonuçları intihara kadar gidebilen ruhsal bozukluklardan birisidir.

Anksiyete hastalıkları: Genellikle, şiddete maruz kalanlarda görülmektedir.Taciz, tecavüz ve dayak gibi kişide derin etki bırakacak olaylar, ileriye dönük ruhsal problemler oluşturabilir. Depresyon, ruhsal bozuklukların kaçınılmaz sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ruh hastalıklarının tedavisi, hastalığın türüne, belirtilerine ve derecesine göre değişik şekillerde yapılabilir. Bazı hastalar için danışmanlık hizmeti yeterli olurken, bazı hastalarda ilaç tedavisine gerek duyulabilir. Her ne olursa olsun ruhsal bozukluklar tedavi edilmelidir.