Nörolojik Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Nörolojik Hastalıklar, Belirtileri ve Tedavisi

Sinir sistemi ile alakalı olan ve sinir sisteminin çeşitli yerlerini etkileyen hastalıklara nörolojik hastalıklar adı verilir. Bu hastalıkların gelişimi ile çabuk yorulma, unutkanlık, titreme, kasılma ve hareket sistemi ile alakalı problemler görülür. Nörolojik hastalıklar genetik değildir. Ancak, genetik yatkınlığı olanlarda hastalığın gelişmesi olukça yüksek bir ihtimaldir. Çok çeşitli nörolojik hastalıklar vardır. Bunlara, sara, migren, Parkinson, Alzheimer, Wilson hastalığı örnek olarak sayılabilir.

Nörolojik Hastalıklar

l Alzheimer; hastanın beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar nedeniyle oluşur. Sık görülen bir rahatsızlıktır ve özellikle yaş ilerlediği zaman ortaya çıkan bir hastalıktır. Hafıza kaybı, unutkanlık, konuşma güçlüğü gibi belirtileri görülen hastalık nedeniyle kişi zamanla günlük aktivitelerini yerine getiremeyecek duruma gelir. Belirtilerin başlamasını takip eden 7-10 yıl içinde hasta hayatını kaybeder. Genellikle 65 yaş üzeri kişilerde görülen bu rahatsızlık günden güne artmaktadır. Yavaş ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer’a beyin hücre ölümü, sinirsel bozukluklar, beyinde protein birikmesi gibi faktörler yol açmaktadır. Hastalığın bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Kan testleri ile hastalığın tanısı konur. Hastalığın tedavisi için erken teşhis çok önemlidir. Kullanılan ilaçlarla hastalığın seyri yavaşlatılabilir.
l Migren; şiddetli baş ağrıları ile ortaya çıkan ve tekrarlayıcı nitelikte bulantı ve kusma görülen bir rahatsızlıktır. Sık görülen bir nörolojik rahatsızlıktır. Genellikle tek taraflı ve şiddetli ağrılar ile seyreder ve işgücü kaybına neden olur. Ağrının süresi 5msaat ile 72 saat arası sürmektedir. Bazı hastalarda ağrıdan önce huzursuzluk, sıkıntı ve halsizlik gibi şikâyetler olur. Bazı migren hastalarında ise, bulanık görme ve görme bozuklukları oluşur. Hastalığın tanısı için doktorun sorduğu sorulara doğru cevap vermek gerekir. Hayati risk taşıyan bir rahatsızlık değildir. Ancak, tanısı konduktan sonra kesinlikle tedavi edilmelidir. Çünkü hayat kalitesini önemli ölçüde bozmaktadır. Ataklar için önleyici ilaç tedavisi ve ağrı anı ise ağrı kesici ilaçlar uygulanır.
l Parkinson hastalığı; hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin sebep olduğu düşünülmektedir. Hastalık, beyinde dopamin salgılayan hücrelerin tahribata uğraması sonucu oluşan bir hastalıktır. Sinsi bir şekilde ilerleyen hastalık uzun süre fark edilmeyebilir. Hastalığın belirtileri, vücudun bir yarısında ve ellerde titreme şeklinde ortaya çıkar. Bu titreme hastanın günlük işlerini yapmasını engelleyebilir. Bunun yanı sıra, konuşma güçlüğü, yutkunma zorluğu, düşük tansiyon, kas ağrısı ve depresyon gibi belirtileri olmaktadır. Hastanın teşhisi için özel bir yöntem yoktur. Hastanın öyküsün ve genel muayene ile teşhis konur. Hastalığın tedavisindeki amaç hastanın yaşam kalitesini attırmaktır. Diğer bir amaç ise hastayı psikolojik olarak rahatlatmaktadır. Kullanılan ilaçlara rağmen hastalığın seyri durdurulamıyorsa cerrahi müdahale uygulanır.