Kulağa Ezan Okuma Okunuşu ve Anlamı

Kulağa ezan okumak, Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v’den bugüne kadar gelen bir sünnettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, torunu doğduğunda onun sağ kulağına ezan okumuş, kulağa ezan okuma o günden sonra, sünnet olarak halk tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Peygamberin sünneti olarak bilinen kulağa ezan okuma, aynı zamanda müslümanların önemli bir geleneğidir.

Ezanın Kulağa Okunuşu

Kulağa ezan okunması için uygulanması gereken ilk adım, abdest almaktır. Ezanı okuyacak kişi abdesti aldıktan sonra bebeği kucağına alır ve ”Elhamdülillahillezi vehebe li alel l-kiberi İsmaile ve ishak. İnne Rabbi lesemiu d-dua” ayetini okur. Bu ayetin anlamı; ”Bana Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim”dir. Ondan sonra, bebeğin annesine babasına ve vatanına hayırlı bir evlat olması için dua edilir. Allah yolunda bir kul olması için dilekte bulunulur. Sonrasında, bebeğin sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına ise kamet okunur. Kamet de, camide namazdan önce namazın başladığını bildirmek için okunan sözlerdir, ezana benzer. Kamet, yine Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından, torunu Hasan’ın sol kulağına okunmuştur. Sağ kulağa ezan, sol kulağa kamet okunması, Peygamber sünnetidir ve tüm Müslümanlar tarafından uygulanmaktadır. Bebeğin adı, kendisine hayrı getirsin ve dualarla dolu huzurlu bir ömrü olsun diye yapılır.

Kulağa Ezan Okumanın Anlamı

Kulağa ezan okumak, Peygamberimizin bizzat kendisinden bugüne kadar gelen bir sünnettir. Bu nedenle, İslam dinine ait manevi duyguları güçlendirmektedir. Kulağa ezan okumayı, abdest alan herkes yapabilmektedir. Müslümanların inançları çok güçlüdür ve bu duyguların temelinde, Peygamber sünnetiyle hareket ederek Allah yolunda bir kul olmak yatmaktadır. Bebek, Allah’ın ismini ilk olarak kulağına ezan okunduğunda duyar. Yaradanla yaradılanın ilk buluşmasıdır. Allah herşeye gücü yetendir ve kul için her dilek Allah’a yapılmalıdır. Bebek için hayırlı bir ömür dilemenin en etkili yolu olarak kulağa ezan okuma, onun dini duygularını güçlendirecek bir sünnettir.

Müslümanlık, dualı ve hayırlı bir ömür için kullara birçok imkanın sunulduğu hoşgörüye dayalı bir dindir. Bu duygularla, insanlara dünyaya geldiği ilk zamanlarda tanışmasının, onun dininin gereklerini yerine getirmesinde önemli bir payı vardır. Bebek için hayırlı bir ömür dilemek, onun yaşamı boyunca hem Allah’a, hem ailesine hem de vatanına hayırlı bir kul olmasını istemenin, Müslüman inançlarına dayalı şekilde en güzel yöntemi, kulağa ezan okumaktır. Kulağa ezan okumanın manevi önemi, ezanın hayrından ve Peygamber sünneti olmasından gelmektedir.