Kalp Kapağı Özellikleri ve Faydaları

Kalp Kapağı, Özellikleri ve Faydaları

Kalp, göğsün ortasında, biraz sola doğru kas dokusundan yapılmış hayati bir organdır. Genel olarak erkeklerin kalbi 340 gram civarındadır buna karşın kadınların ki daha hafiftir.

Kalbin yapısı

Kalbin yapısı dört odacıktan oluşmaktadır. Bunlar, iki kulakçık ve iki karıncıktır. Üst kısımdaki odacıklara kulakçık, alt kısımdakiler de karıncık adı verilmektedir. Karıncıklar ile kulakçıklar arasında ve karıncıklar ile buradan çıkan damarlar arasında kapakçıklar bulunur. Bunlara kalp kapakçıkları adı verilmektedir. Kalp kapakçıkları, kanın belli bir doğrultuda ve tek tarafa doğru akması görevini görürler. Kapakçıklar, aort kapağı, mitral kapak, pulmoner kapak ve triküspit kapak olarak adlandırılırlar. Aort kapağı, sol karıncık ile aort arasında yer alır. Mitral kapak, sol karıncık ile sol kulakçık arasında yer alır. Pulmoner kapak, sağ karıncık ile pulmoner arter arasında yer alır. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında yer alır.

Kalp Nasıl çalışır?

Akciğerlerde oksijen ile zenginleşen kan, akciğer toplardamarı sayesinde sol karıncığa gelir. Sol kulakçığın kasılması ile kan mitral kapaktan geçerek karıncığa dolar. Sol karıncık kasılınca, mitral kapak kapanarak aort kapağı alır ve buradan geçen kan vücuttaki organlara doğru yolculuğuna başlar. Daha sonra organlara oksijeni bırakan kan organlardan aldığı karbondioksit ile dolarak büyük toplardamar ile kalbe geri döner. Önce sağ kulakçığa gelen kan, kulakçık kasılınca triküspit kapaktan sağ karıncığa geçer. Sağ karıncığın kasılması sonucu, damar ağzındaki aort kapağını iterek akciğer toplardamarı ile akciğerlere doğru gider. Oksijen bakımından zenginleşen kan tekrar aynı yolları kat ederek devir daime devam eder.

Kalp Kapakları ve Görevleri

Aort kapağının yapısı ile akciğerin girişindeki damarın yapıları birbirlerine benzemektedir. Bu kapakları saran üç ince zar, kanın akış yönüne doğru açılarak kanın akmasını sağlar. Kan geçtikten sonra tekrar eski haline dönerek kanın geriye doğru akmasını önler. Triküspit kapak ve mitral kapak da birbirine benzemektedir. Triküspit kapak üç, mitral kapak da iki yaprakçıktan oluşur. Bu kapakçıklar karıncığın çevresine uzanan lifler sayesinde kapakların kanın geçişinden sonra kapanmasını sağlar. Bu durumda da kan kulakçığa geri sızamaz.