İnsan Kalbi Kaç Odacıktır

İnsan Kalbi Kaç Odacıktır?

Kalp, insan ve hayvanların göğüs bölgesinde yer alan, vücuda kan pompalayan, varlığı hayati önem taşıyan bir iç organdır. Çoğunluk onu göğsün sol tarafında olarak tarif etse de esasında göğsün orta çizgisi üzerinde olup büyük kısmı sol taraftadır. Ağırlığı kadın ve erkeklerde farklılık gösteren (erkeklerde ~340 gr, kadınlarda bunun altında) insan kalbi kaç odacıktır? yazımızda bunun hakkında bilgi vereceğiz:

İnsan kalbi 4 bölümdür ve bu bölümler odacık olarak isimlendirilir. Kalpteki odacıklara verilen isimler ise şunlardır:

1)Sağ kulakçık (atrium dexter)

2)Sol kulakçık (atrium sinister)

3)Sağ karıncık (ventriculus dexter)

4)Sol karıncık (ventriculus sinister)

Kulakçık (atrium) kalbin üst bölümündeki toplardamarların kendisine açıldığı odacıklara verilen isimdir. Karıncık (ventriculus-ventrikül) ise kalbin alt kısmındaki vücuda kanı pompalayan 2 odacığın ismidir. İki kulakçığın arasındaki duvara atriyal septum adı verilmekte; eğer bu duvarda doğuştan gelme bir delik varsa buna atriyal septal defekt (ASD) adı verilmektedir. İki karıncığın arasını ayıran duvara da ventriküler septum denilmekte; eğer bu duvarda delik varsa buna da ventriküler septal defekt (VSD) denmektedir.

Yine sağ kulakçık ve sağ karıncığın arası da triküspit kapak denilen bir kapakla ayrılmaktadır. Sol kulakçık ve sol karıncığın arası ise mitral kapak isimli kapakla ayrılır. Sağ karıncık ile pulmoner arterin arasını ayıran bir kapakçık vardır. Sol karıncıkla kendisine bağlı olan aort damarı arasında da aort kapağı denilen kapakçık vardır.

Şimdi kalbin odacıklarının görevlerini detaylı olarak açıklayalım:

Sağ karıncığa bağlı olan büyük atardamara pulmoner arter denmekte; bu atardamar kirli (yani oksijen seviyesi düşük) kanı akciğerlere pompalamaktadır. Sonucunda kandaki karbondioksit solunum yollarına geçerek dışarıya atılır.

Akciğerde oksijenlenmiş kan ise sol kulakçığa, oradan da mitral kapak aracılığıyla sol karıncığa geçer. Sol karıncık ise bol oksijenli kanı aort kapağı aracılığıyla aort damarına pompalar. Aort damarı buradan aldığı temiz kanı tüm vücuda dağıtır. Organlar tarafından kullanılan kan, toplardamarlarla sağ kulakçığa gider. Sağ kulakçıktan da triküspit kapak aracılığıyla sağ karıncığa ve tekrar akciğerlere pompalanır.

Bu yazımızda kalp hakkında bilgiler verilmiş; insan kalbi kaç odacıktır konusundan detaylıca bahsedilmiştir. Sitemizde kalp ve kalp hastalıkları ile alakalı her türlü bilgiyi detaylı olarak bulabilirsiniz.