İnek Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

İNEK HASTALIKLARI, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

İneklerin süt, et ve döl veriminin artmasıyla dirençleri düşmekte ve hastalıklara karşı daha korunmasız olmaktadır. Hastalıklara karşı direnci arttırmak bağışıklığı güçlendirmek için verilen vitamin ve ilaçlar yeterli etkiyi gösterememekte ve bazı durumlarda sindirim problemleri oluşturmaktadır. Başlıca inek hastalıkları şöyledir; mastit, şap hastalığı ve brusella hastalığıdır.

MASTİT HASTALIĞI:

İneklerde en çok karşılaşılan meme yangısı hastalığıdır. Mastit hastalığı meme dokusunun bozulmasına, memede hasara ve süt veriminin geri dönüşümsüz kaybına neden olur. Kötü çevre şartları, mikrop, sağma hataları, beslenmede hata, vurma ve çarpma gibi nedenlerle ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ:

Mastit olan memede kızarıklık, şişme, acı vardır. İnek süt sağımı sırasında acı çeker. Süt bulanık renkte ve pıhtı şeklinde olur. Bazı ineklerde ise belirtileri oluşmaz. İçten oluşup, memeyi yavaşça köreltir ve diğer ineklere de bulaştırır.

TEDAVİSİ:

Mastit hastalığının tespiti için 15-30 günde bir CMT testi yapılmalıdır. Mastit hastalığından korunma, tedaviden daha faydalıdır. Mastit hastalığı tespit edildiğinde ineğin sütünden tedavi boyunca faydalanılmamalıdır. Erken teşhiste çeşitli ilaçlarla tedavi uygulanabiliyorken geç kalınmış durumlarda tedavi şansı mümkün değildir. Memelerin içi boşaltılıp meme içine ilaç enjekte edilmesi gerekir. Memede kızarıklık şişme var ise meme dışına merhem sürülmeli ve mikrobun atılması için veterinerin önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır.

ŞAP HASTALIĞI:

Çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve bulaşıcı bir hastalıktır. Et ve süt veriminde büyük kayıplara yol açar. Hasta hayvanların salya ve idrarlarıyla, ahır malzemeleri, yem, ziyaretçiler, rüzgâr ve kuşlar yoluyla bulaşabilir.

BELİRTİLERİ:

Yüksek ateş, ağızda akıntı, ağız ve ayaklarda döküntü gibi belirtilerle karşımıza çıkar. İnekte süt veriminde düşme olur. İştahsızlık yaşanır. Ağız içinde dil, diş etleri meme ve tırnak aralarında nohut büyüklüğünde su kesecikleri oluşur ve bunlar zamanla yaraya dönüşebilir. Dilde soyulmalar görülebilir ve ilerlemiş olan hastalıklarda ineğin tırnakları düşebilir.

TEDAVİSİ:

Şap hastalığının tedavisi yoktur. Ancak şap hastalığından korunmak için mutlaka aşı yapılmalıdır. İneklerin bulundukları ortam dezenfekte edilmeli ve hayvan hareketleri takip edilmelidir. Hastalığı saptanan ineğin diğer ineklerden ayrılması gerekir. Hasta hayvanın ağız ve ayakları antiseptik sularla silinmeli ve yeme içme zorluğu yaşadıkları için yemler çorba şeklinde hazırlanıp verilmelidir.

BRUSELLA HASTALIĞI:

Yavru atmaya neden olan ve kısırlık yapan bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanlardan insanlara dolaylı yollarla bulaşabilmektedir. Hasta hayvana ait atık yavru ve yavru sıvılarının meralar ve diğer hayvanların sularına yemlerine karışması sonucu diğer hayvanlara bulaşır. İneğin memesinden ve üreme organından gelen akıntı, idrar ve dışkısıyla diğer hayvanlara bulaşır. Bu nedenle hastalığı tespit edilen hayvanın sürüden ayrılması gerekir.

BELİRTİLERİ:

Brusella hastalığının belirtileri 2 hafta ile 1 yıl arasında görülmektedir. En önemli belirti ineğin yavru atmasıdır. İneğin gebeliğinin 6.-7. Aylarında yavruyu atarlar ve yavru ölür.

TEDAVİSİ:

Brusella hastalığına yakalanan ve tedavi edilen inekler yaşamları boyunca bir daha bu hastalığa yakalanmazlar. Ancak bu hayvanlar sütleri ile mikrop yaymaya bütün ömürleri boyunca devam ederler. Bu nedenler brusella hastalığına yakalanan inek sürüden ayrılmalı ahır dezenfekte edilmeli ve bir hafta kadar boş bırakılmalıdır. Gerekli ilaçlamalar yapıldıktan sonra inek sürüsü ahıra geri götürülmelidir. Bu hastalığın o yüzden bir tedavisi yoktur. Hastalığa yakalanan inekler kesime götürülmek zorundadır. Brusella hastalığından korunmak için ineklere mutlaka brusella aşısı yapılmalıdır.