İç Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

İç Hastalıkları, Belirtileri ve Tedavisi

Tıp biliminin ana dallarından biri olan iç hastalıkları ya da diğer adıyla dâhiliye, yetişkin bireylerin organ sistemlerinin hastalıkları ile ilgili incelemelerde bulunur, hastalıkların tanısını koyar ve tedavisini yapar. Sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girer. İç hastalıkları çok geniş yelpazesi olan bir daldır. Kalp hastalıkları, tansiyon hastalıkları, alt ve üst solunum yolu hastalıkları, böbrek hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, şeker hastalığı, tiroit hastalığı ve romatizmal hastalıklar bu bölümün ilgi alanına girer. Gelişen teknoloji ile iç hastalıkları da birçok alt başlığa ayrılmıştır. Hastalığın teşhisinde, radyoloji, biyokimya uzmanları ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda genel cerrahi branşları koordineli olarak çalışmaktadır. Sağlık sorunu yaşayanların ilk başvurduğu yer olan iç hastalıkları bölümünde tetkiklerin çoğu yapılmakta ve teşhis burada konulmaktadır.

İç Hastalıkları Bölümü Alt Dalları Nelerdir?

İnsanların sağlık kuruluşlarında ilk başvurdukları bölüm genel dâhiliye bölümüdür. Bu bölümde yapılan tetkikler ve teşhisten sonra gerekli görüldüğü halde hasta başka alt birimlere yönlendirilir. Gelişen teknoloji ile dâhiliye alt birimleri oluşmuştur.

l Acil dâhiliye
l Hematoloji
l Romatoloji
l Nefroloji
l Gastroenteroloji
l Göğüs hastalıkları,
l Enfeksiyon hastalıkları
l Dâhili yoğun bakım
l Endokrinoloji
l Check-up ve koruyucu hekimlik.
Tansiyon Hastalıkları

Tansiyon kan basıncındaki değişimlere verilen addır. Düşük tansiyon olabileceği gibi yüksek tansiyon da olabilmektedir. Yüksek tansiyon her yaşta ve her iki cinste de görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu bölümde tansiyon anormalliklerinin sebepleri belirlenerek, tansiyonun dengelenmesi sağlanmaktadır. Yüksek tansiyonun verebileceği zararların önüne geçmek için gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Tansiyon, ilaç tedavileriyle düzenlenmektedir.

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıklar toplumda yaygın olarak görülen rahatsızlıklardır. Birçok çeşidi içinde barındıran romatizmal hastalıklara neden olan olumsuzluklar ortadan kaldırılarak, hastalığa genel bir önlem alınmış olur. Bu hastalığın bazı türleri yaşa bağlı olarak gelişmekte, bazı türleri ise iltihaplanmalar şeklinde olmaktadır. Bağışıklık sistemine bağlı olarak kadınlarda erkeklere göre romatizmal hastalıkların görülme oranı daha yüksektir. Diz, dirsek, el ve ayak bilekleri, parmakları etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, iki kemiğin birleştiği noktadaki eklemlerin sancılı ve ağrılı bir hal alması ile oluşur. Hastalığın tedavisinde genellikle ağrı kesici ilaçlar ve romatizmayı dengeleyici ilaçlar kullanılır. Hastaların yaşam kalitelerinin arttırılması için fizik tedavi de uygulanır.

İç Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

İç hastalıkları tedavisi polikliniklerde muayeneler yatarak yapılır. Hastaya uygulanan testler ve konulan teşhise göre ilgili bölümlere yönlendirilir. Ayrıca check-up yapılarak da genel sağlık taraması yapılır. Bireylerin hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde belirli aralıklarla yapılan genel sağlık taramasına check-up adı verilir. Bu işlem ile birçok hayati hastalığın tanısı erken teşhis edilerek, tedavi de başarı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan tetkikler ve tedavi yöntemleri ile hastaya ilaç tedavisi ya da gerekli görüldüğünde cerrahi müdahale ile tedavi yapılır. Hastalığın tedavisinden sonra belirli dönemlerde kontroller yapılarak hastalığın tekrarlayıp tekrarlamadığı kontrol edilir.