Hastalıktan Kurtulma Duası

Her yaştan ve cinsten insanı etkileyen hastalıklar günümüzde giderek çeşitlenmektedir. Hava kirliliği, hızlı kentleşme, şehir yaşamının getirdiği olumsuzluklar, sigara ve alkol bağımlılığının genç yaşlara kadar inmesi ile katkılı yiyeceklerin çoğalması gibi sebepler, hastalıkların en temel nedenleridir. Tıp dünyasının, teknolojik gelişmelerden faydalanarak hızla gelişmesi sayesinde birçok hastalığın tedavisi mümkün olsa da, duaların hayatımızın her alanında önemli bir yeri vardır. Şifa niyetine edilen duaların, hastalıklardan kurtulmada olumlu etkileri, herkes tarafından kabullenilmektedir.

Tıbbi tedaviyle çözüm bulunamayan hastalıklara, dua ile çözüm bulunabilir. İçten gelerek ve karşılığının Allah tarafından verileceğine inanarak edilen dualar, hastalıklardan kurtulmada olumlu etkilerini göstermektedir. Çaresiz hastalıkların dermanı niteliğindeki salavat ve dualar şöyledir:

Hastalıktan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Dermansız bir hastağın pençesine düşmüş olanlar, dertlerine çare bulmak amacıyla ellerini Allah’a açıp, ”Essâlatü ve selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resulallâh huzbiyedii kallet hileti veşfi marazi yâ şafil ileti bi lûtfike ve keremike yâ tabibe külli dâin ve devâin külli şey’in yâ nebiyyir rahmeti ve yâ kaşifel gummeti ve yâ şefiil ümmeti ve yâ rahmeten lil âlemin” duasını okursa, hastalığına kısa sürede şifa bulur.

Yine hastalıktan kurtulmak için bir bardak su doldurulur ve bu suya 40 defa fatiha suresi okunur. Ayrıca aynı suya” Ve yeşfi sudûre kavmin müminin. Ve yüzhib gayze kulubihim. Ya eyyühen nasü kad câeküm mevizaten min rabbiküm ve şifsün limâ fissüdüri ve hüden ve rahmaten lil mü’minin. Yahrücü min bitûnihâ şerâbün muhtelifün elvanühü fihi şifaün linnâs ve nünezzilü minel kuranî mâ hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Ellezi halakani fehüve yehdîn. Vellezi hüve yutimünî ve yeskin. Ve izâ mariztü fehüve yeşfîn. Kul hüve lillezine âmenû hüden ve şifâ” duası da okunarak bu su içilir. Belirli bir süre bu dua okuma işlemine devam edilirse, hastalığın şifa bulduğu da görülecektir.

Teknoloji ve tıp her ne kadar ilerlese de, duaların hayatımızda önemli bir yeri vardır. Maddi ve teknik durumların yetersiz kaldığında, manevi sınırı olmayan dualar imdadımıza yetişmektedir.