Hastalık Çeşitleri Nelerdir

Hastalık çeşitleri hakkında bilgiler vermeden önce hastalık nedir konusunun açıklığa kavuşturulması çok daha iyi bir yaklaşımdır. Hastalık türlerinin sınıflandırılmasının kuralları da aslında hastalık tanımına göre ortaya çıkmaktadır. Yabancı dillerde hastalık kelimesi için kullanılan pek çok kavram bulunmakla birlikte Türkçede organizmalardan ya da fiziksel koşullardan kaynaklanan her türlü rahatsızlık hastalık kavramının içerisine girmekte, daha sonra hastalık çeşitleri olarak tekrar sınıflandırılmaktadır. Bu anlamda hastalık, her hangi bir nedenle organizmanın yaşam fonksiyonlarının kısmi ya da tamamen sapma göstererek bozulması şeklinde tanımlanmaktadır.

Hastalıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Hastalıkların sınıflandırılması pek çok farklı yönteme göre yapılmakta, bu sınıflandırmalar da hastalık türlerini ortaya koymaktadır. Sınıflandırmada genellikle hastalığın nedenleri, belirtileri ve meydana geldikleri ya da etkiledikleri organlar etkili olmaktadır. Belirtilere göre yapılan hastalık sınıflandırmasında eğer tek belirtiden oluşuyorsa basit, hastalık sonucunda pek çok belirti birden ortaya çıkıyorsa karmaşık hastalık olarak adlandırılmaktadır. İnsan vücudunda hastalık belirli bir bölgeyi ya da tüm vücudu etkileyecek şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda sınırlı bölgeyi etkileyen rahatsızlığa yerel, tüm vücudu etkileyene ise genel tanımlaması yapılmaktadır. Hastalığın süresi dikkate alındığında ise süreğen hastalıklara akut, bir kez görülüp geçtiyse akut denilmektedir.

Hastalıkların meydana geliş biçimleri de yine sınıflandırmada belirleyici olmaktadır. Sözü edilen rahatsızlık temas ile insandan insana geçiyorsa bulaşıcı hastalık çeşitleri arasında yerini alırken, doğuştan gelen bir durumdan kaynaklanıyor ve kişinin çocuklarına da doğuştan geçiyorsa kalıtsal hastalık olarak isimlendirilmektedir. Son olarak, anatomik sınıflandırmada hastalıklar meydana geldikleri organ sistemlerine göre isimlendirilmekte ve günümüzde hastalık çeşitleri denildiğinde bu hastalıklar akıllara gelmektedir.

Anatomik Sınıflandırmaya Göre Hastalık Çeşitleri

Çok fazla hastalık bulunması nedeniyle günümüzde doktorlar anatomik sınıflandırmayla hastalıkları ayırmakta, o hastalık çeşitleri arasından uzman oldukları bölümle ilgilenmektedir. Sözü edilen hastalıklar aşağıdaki şekildedir;

l Solunum Yolları ve Akciğer Hastalıkları: Solunum yollarında meydana gelen herhangi bir hastalık zamanla akciğerleri de etkileyerek akciğer rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu hastalık türlerinde ağızdan kan gelmesi, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve horlama belirleyici olmaktadır.
l Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları: Bahsedilen 3 organ birbirine bağımlıdır. Bu nedenle de hastalık sınıflandırması birlikte yapılmaktadır. Ses bozuklukları, otoloji, horlama, boyun ve baş tümörleri gibi hastalıkları incelemektedir.
l Kalp-Damar Hastalıkları: Oldukça riskli hastalık çeşitleri arasında yer almaktadır. İnsanın yaşamsal organı kalp ve kalbi besleyen damarlardır. Göğüs anjini, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları kapsamaktadır.
l Sindirim Sistemi Hastalıkları: Sindirim sistemi ağızdan başlayıp, sırasıyla yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar şeklinde devam edip anüste sona ermektedir. Bu organ sisteminde meydana gelen tüm hastalık ve rahatsızlıklardır.
Bahsettiğimiz ana hastalık çeşitleri dışında anatomik sınıflandırma deri hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, boşaltım ve üreme sistemi hastalıklarını da içermektedir. Anatomik sınıflandırmanın dışında enfeksiyon hastalıkları ve fizyolojik rahatsızlıklar şeklinde de ayrıca bir sınıflandırma daha bulunmaktadır.