Güvercin Göz Hastalığı Nedir

Güvercinlerde sık görülen Güvercin Göz Hastalığı’nın temelinde yatan sorun ‘solunum yolu’ rahtsızlığı olarak başlamaktadır. Güvercinlerde göz rahatsızlıkları ve hastalıkları üç ana başlık altında toplanmaktadır. Oluşan bu hastalıklar güvercinlerin solunum yollarını etkiler ve yaygın olarak görülür. Güvercin göz hastalığı kış mevsiminde havaların soğumasıyla ortaya çıkar. Hastalığa yakalanan güvercinlerde uçmada güç kaybı ve yaşam riski oluşur. Güvercin göz hastalığının belli başlı sebeplerinden hijyenik koşulların iyi olmaması ve stresten kaynaklı sorunlar olarak meydana gelir. Bu ortamlar değiştirilmediği takdirde hastalığın iyileşmesi ve ortadan kalkması mümkün değildir. Güvercin göz hastalığı 3 tür olarak değerlendirilir;

Tek Göz Soğuk Algınlığı: Veteriner hekimlerin Chlamydia psittaci adı verdiklerin bakterinin güvercinlerde gözlere bulaşmasıyla her iki gözde oluşan akıntılar ve yaşarmayla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Göz kenarları halka şeklinde şişerek kızarıklık oluşur. Bu rahatsızlık genelde tek gözü etkilemektedir. Göz akıntılarını oluşturan bakteri bulaşıcı bir yapıda olduğundan diğer güvercinlere de geçme ihtimali oldukça yüksektir. İhmal edildiğinde körlüğe yol açar.
Akut Nezle: Genellikle kış aylarında Coryza adındaki bakterinin üst solunum yollarına yerleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Belirtiler arasında balgam ve sümük salgılarıyla gaga kenarlarında görülmektedir. Güvercinlerde solunum zorluğu, bariz şekilde hırıltılı nefes alıp verme, her iki gözde sulanma olarak belirtiler gösterir. Bunun yanı sıra etrafa yayılan burun akıntısı, gözaltlarında şişlik oluşur.
Kronik Nezle: Güvercin göz hastalığının diğer bir çeşididir. Solunum yolu hastalıklarının ileri derecede seyretmesiyle kendini gösterir. Mycoplasmosis adındaki bakteriyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkta teşhis oldukça güç olmaktadır. Yine göz kızarıklıkları, boğaz ve gaga akıntıları hastalığın en bariz bulgularıdır. Bu bakteri kuşun vücudunda yer bulmaktadır. Özellikle nemli ve rutubetli ortamlar hastalığın yayılmasına etken olan mekânlardır. Hastalığın teşhisi kuştan kan alınarak laboratuar incelemesinden sonra ortaya çıkar. Bu evreden sonra yapılan balgam tahlili hastalığın seyri konusunda aydınlatıcı olmaktadır. Hastalığın tedavisinde çeşitli antibiyotik ve vitaminler kullanılır.

Yaşam alanlarında gereken hijyen sağlanmalı

Bu hastalıklar genellikle kronik seyreden hastalıklar olduğundan kuşların barındırıldığı mekânların mümkün mertebe açık alanlarda olmasına dikkat edilmelidir. Burada söz konusu olan kafeslerin açık mekânlarda bulunmasının sağlanmasıdır. Ayrıca kapalı alanlarda yetiştirilen güvercinlerin bulunduğu yerlerin temiz ve hijyenik olması, buraların gün aşırı havalandırılarak temizliğinin yapılması, beslenen güvercinlerin yem ve yiyeceklerine mümkün olduğu kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların sağlanmadığı ortamlara bakteri ve virüslerin yetişmesi için gerekli ortamlar yaratılarak güvercinlerde göz hastalıklarının oluşmasına yol açılıyor.