Bireysel Emeklilik Sistemi Caiz Mi

Bireysel Emeklilik Sistemi Caiz Mi?
Emeklilik sistemi çağımızın bir gereği haline gelmiş durumdadır. Bireysel emeklilik sistemi emeklilik durumuna düzenleme getirerek ve yeni versiyonunu uygulayarak emeklilik sisteminin bir alt uygulaması halinin almıştır.
Bu sistem için fakir zengin ayrımı yapılmamakta ve herkesin sisteme katılması kolay hale gelecek şekilde sistem oluşturulmuştur. Bu sistemin amacı yöneticilerin hayat garantisi sağlamaktan ziyade tasarrufu teşvik etmesidir.
Devlet rasyonel bir girişimle paranın tasarruf edilerek ekonomiye kazandırılmayı amaçlamış ve bunun için planlama dahilinde sistemi kurmuştur. Sistemin çalışması işini de belli şartlar koyarak özel şirketlere devretmiştir. Bu sisteme dahil olan kişi bu işi yapan yerlere başvurarak devletten %25 kadar kar sağlamaktadır. Bunun en üst limitini ise asgari ücret miktarı olarak belirlemiştir.
BES’in Dini Hükmü Nedir?
Bireysel emeklilik sistemi insanları israftan alıkoyup tasarrufa yönlendirdiği için gayet güzel bir uygulamadır. Bununla beraber kalkınmaya destek sağlayıp yeni iş alanları açmış ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir sistem durumuna getirilmiştir.
Bireysel emeklilik sistemine başvuran kişiler bunun sonucunda yatırdığı yerlere paraları teslim ediyorlar. Bu yerler de kendi tasarruflarına göre bu paraları devletin izin verdiği ölçüde belli yerlerde kullanabilmektedirler.
Eğer faiz dışında kar payı ile çalışan bireysel emeklilik tasarrufu için yatırılan yerlerin bu primleri dinin haram kılmadığı yani dinen sakınca bulunmayan yerlerde değerlendirmesi durumunda dinen bir sakınca yoktur ve caizdir. Fakat toplanan paraların borsada değerlendirilmesinde yada faizli bankalarda değerlendirmesi durumunda bireysel emeklilik sistemi caiz olma özelliğini kaybedecektir. Bu durumda emekli olmanın dinen sakıncası vardır.
Adı ne olursa olsun bir tüzel ya da gerçek kişiye para verip karşılığında verdiği paranın fazlasını veren kişi dinin uygun görmediği işe girmiş olur. Bunun İslam dinindeki adı ise haramdır.