Ali Gapu Sarayı Hakkında Bilgi

Ali Gapu Sarayı Hakkında Bilgi
Naks-i Cihan Meydanı’nın batısında ve Şeyh Lütfullah Camii’nin karşısında yer alan Ali Gapu Sarayı,17. yüzyılın en muhteşem mimari eserlerinden biridir ve o dönem İran mimari anlayışını da etkili bir biçimde, tam anlamıyla yansıtır. Sarayın inşasına 1676 yılında o dönemki İran şahı Safevi Hanedanı’ndan olan I. Abbas’ın emriyle başlanmıştır. Ardından Safevi Hanedanı’nın İran’da hüküm sürdüğü 80 yıl boyunca birtakım değişikliklere uğramıştır.
Ülkeyi ziyarete gelen büyük hükümdarları, soylu ziyaretçileri ve yabancı elçileri ağırlayıp, misafir etmek için kullanılan saray, Şah Abbas’ın Nevruz’u ilk kez burada kutlamasına da ev sahipliği yapmıştır. Dönem içinde birçok hasara maruz kalan saray, Son Safevi Hükümdarı Şah Sultan Hüseyin tarafından restore ettirilmiştir. Bunun ardından Afgan işgali sırasında yine çok önemli ve büyük hasarlar görmüştür.
Günümüzde ziyarete açık olan bu sarayın bazı bölümleri harap durumda olduğundan dolayı ziyarete kapalıdır. Fakat ziyarete açık olan bölümleri kabartmaları ve süslemeleriyle ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. ”Mübarek Naks-i Cihan Devlethanesi” ve ”Kasr-i Devlethane” olarak da isimlendiren bu sarayın kelime anlamı ”Ulu Kapı”dır.
Sarayın İç ve Dış Dekorasyonu ve Bazı Özellikleri
Her ne kadar Safevi Devleti’nin yıkılmasından sonra birtakım hasarlar görerek günümüze gelse de bir kısmı hala ayakta duruyor. Safevi döneminin süsleme sanatının harika örneklerini taşıyan bu saray, bu yönüyle kendisini ziyarete gelen turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Ali Gapu Sarayı 7 katlı olup, her bir katı ayrı bir dekora sahiptir. Birinci katta bulunup Sakahane ve Kesikhane denilen odalar geçmişte idari işleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılırdı. Ayrıca 48 metre uzunluğunda olan sarayın kendi içerisinde sarmal bir merdiveni bulunuyor. Sarayın 6. katında ise akustik bakımdan iyi özelliklere sahip olan bir müzik odası bulunuyor.