AIDS Derneği, Nerede ve Faydaları

AIDS hastalığı, HIV virüsünün sebep olduğu immün sistem hastalığıdır. HIV virüsü immün sisteme cinsel veya kan yoluyla bulaşarak immün sistemin çökmesine sebep olmaktadır. Toplumumuzun büyük bir bölümü bu hastalık konusunda bilinçsiz veya bilgisizdirler. Bu da hastalığın yayılmasına büyük bir zemin hazırlamaktadır. AIDS hastalığı hakkında devletimiz ve toplumumuzun büyük bir kısmının bu hastalık hakkında büyük çalışmaları bulunmaktadır. AIDS hastalığı ülkemize geçmişte büyük acılar çektiren bir immün sistem hastalığıdır. AİDS’İN bu kadar tehlikeli olmasının iki sebebi vardır. İlk olarak bağışıklık sistemine direkt etki ettiği için vücut savunmasız kalır bu da he AIDS için hem de diğer hastalıklara çok büyük bir açık kapı bırakır. AIDS hastalığını tehlikeli olmasının bir diğer sebebi ise cinsel yolla bulaşan bir immün sistem hastalığı olduğu için hastalar veya hasta adayları bu hastalıkları için hastaneye veya bu konu ile ilgili bilgisi hastaneye veya bu konu ile ilgili bilgisi yeterli olan kişilerle iletişime geçmemektedirler.

AIDS İçin Kurulan Dernekler

AİDS bu kadar önemli bir sağlık sorunu olduğu için toplumumuz ve devletimizde bu konu hakkında bilgili ve çok dikkatlidirler. Bu dikkat ve önem sayesinde bu konu hakkında ülkemizde birçok çalışma hali hazırda yürütülmeye devam edilmektedirler. Birazdan bunları sizin için maddeler halinde sıralayacağım ama buna geçmeden önce bu derneklerin insan sağlığı için faydaları nedir sizlere bunlardan bahsedeceğim. AIDS dernekleri insan sağlığını tehtid eden HIV virüsünün nelere sebep olduğu ve nelere yol açabileceği için bilgiler verilmekte, bilgi şöleni verilmekte, broşürler dağıtılmaktadır. Derneklerin bu şekilde çalışması hem toplumumuz için hem de dünya insanları için önemli bir sağlık etmenidir, insanları bu sayede AIDS hastalığının tehlikesi ve nelere sebep olabileceğimi önemli bir durulukla gözler önüne serilmektedir.

Bu çalışmaları yürütmek için kurulan dernekler;

-CİSED
-Pozitif Yaşam Derneği
Bu dernekler insanları tehdit eden HIV virüsünün insan yaşamının nasıl bir tehlike oluğunu ülkemiz insanlarına anlatan sivil toplum kuruluşlarıdır. İnsanlık için büyük bir önem arz eden bu dernekler İSTANBUL’DA ana faaliyetlerini sürdürüp çalışmalarını ülkemize yaymaktadırlar.