SAFRA YOLU KANSERİ NEDİR

SAFRA YOLU KANSERİ NEDİR?

Safra yolları kanseri, safrayı karaciğerden ince bağırsaklara taşıyan safra kanallarında meydana gelen kanserlere denilmektedir. Safra yollarını ilgilendiren pankreas kanseri, safra kesesi kanseri ve ampulla vateri kanserleri dışında tamamen safra yolunda oluşan tümörler safra yolu kanserinin belirtilerindendir. Safra yolları kanserleri, tedavisi zorluk ve özellik arz eden, nadir görülen kötü huylu tümörlerdir. Yapılan araştırmalar son yıllarda bu tür kanser vakalarında artış olduğunu göstermektedir.

SAFRA YOLLARI KANSER ÇEŞİTLERİ

Karaciğerden safrayı toplayan duktus adı verilen ince kanallardan başlayan Safra yolları sistemi, birleşen duktuslarla sağ ve sol olarak iki ana büyük kanal oluşturmakta olup, bu kanallar karaciğere kan akışını sağlayan damarlarında bulunduğu hilus adlı yapının içinde birleşerek ana safra kanalını meydana getiriler. Safra kanalları karaciğerden üretilen safrayı bir network ağı gibi toplamakta ve safra bu kanallar aracılığıyla sağ ve sol ana safra kanalına aktarmaktadır. Ana safra kanalından gelen safra safra kesesinde depolanmakta ve yemekle birlikte safra kesesinin kasılmasıyla safra sistik kanal vasıtasıyla tekrar ana safra kanalına yollanır. Ana safra kanalı safrayı ince bağırsağa aktarma görevi görür. Safra yolları kanserleri safra ağacı da denilen safra sistemindeki lokalizasyonuna göre sınıflandırılmaktadır. Ayrıca safra yollarında oluşan tüm tümörler kanserojen olarak nitelendirilmelidir.

Karaciğer içindeki safra yollarında oluşan intrahepatık safra yolları kanserleri, tüm safra yolları kanserlerinin ancak ’u kadarını oluşturur. Perihilar kanserler ise sağ ve sol safra kanallarının karaciğerden ayrılış noktasında oluşan kanserlerdir. Klastkin kanserleri çok sık görülen safra yolları kanserleri olarak nitelendirilebilir. Safra yollarının ince bağırsağa yakın tarafında gelişen kanserlere Distal safra yolları kanserleri denilmektedir. Bu tür kanserler pankreas ile yakın ilişki içerisindedir. Bağırsak hastalıkları ve karaciğer hastalıklarına sahip hastalarda bu kanserlerin gelişimine oldukça sık rastlanmakta olup, bu hastalıklara sahip hastalar risk altında görülebilir.

SAFRA YOLLARI KANSERİ BELİRTİLERİ

Safra yolları kanserlerinin muhtemel belirtileri bölgesel ağrı ve sarılıktır. Gözlerin ve derinin sararması, karın ağrısı, ateş,
Ciltte kaşıntı gibi şikayetler oluştuğunda safra yolları kanserlerinden şüphelenilebilir. Bu durumda doktora başvurulması önerilmektedir. Safra yollar kanserlerinin tanı ve tedavisi için bazı testler uygulanmalıdır. Yapılacak fizik muayene ve mülakat, şişlik ve sarılık gibi bulgular, daha önce maruz kaldığı hastalıklar konusunda hekime fikir verebilir. Ultrasonografi değerlendirilmesi yapılabilir, Bilgisayarlı Tomografi çekilebilir, Manyetik Rezonans Görüntüleme istenebilir, endoskopik retrograd kolanjiografi ile Karaciğerden safra kesesine, ana safra yollarına ve ince bağırsaklara safra taşıyan kanallara X-ray ışınları kullanılarak bakılabilir. Biyopsi ile doku örnekleri alınıp olası kanser oluşumu için patolog tarafından mikroskop altında incelenebilir. Karaciğer Fonksiyon Testleri de safra yolları kanserini belirleyici yöntemler olarak kullanılabilir.

SAFRA YOLLARI KANSER TEDAVİSİ

Safra yolları kanserinde tedavi seçeneği aynı zamanda tümör nedeniyle oluşan semptomlara göre değişmektedir.Safra yolları kanseri tanısı konulduktan sonra kanserin başka organlara yayılıp yayılmadığını saptamak gerekmektedir. Tedavi için kanserin evrelendirilmesi ameliyat sırasında devam etmektedir. Şayet kanser yayılmış ise cerrahi yönteme son verilir. Kanser vücudumuza önce komşu organlara ve bu arada lenfatik dokulara sızarak lenfatik kanal yoluyla ve kan yoluyla ilerleyerek diğer organlara yayılmaktadır. Safra yolları kanser tedavisi için genellikle standarttır yöntemler kullanılır. Safra Yollarının Uzaklaştırılması, Parsiyel Karaciğer Rezeksiyonu, Yüksek Hiler Rezeksiyon, Whipple Prosedürü, Cerrahi Safra Yolları Bypassı ve Stent Yerleştirilmesi standart yöntemler olarak uygulanabilmekte olup, kanser hücrelerini öldürmek amacıyla yüksek enerjili X ışınları ile Radyasyon tedavisi veya diğer radyoterapi yöntemlerinin kullanılmasıdır. Kemoterapi hücreleri öldürecek kanser hücrelerinin büyümesini durduran ilaç tedavisidir. Ayrıca hastanın immun sisteminin kanser hücreleri ile savaşması amacıyla biyolojik tedavilere de gereksinim duyulabilmektedir.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.