Ruhsal Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

İnsanlarda ruhsal, düşünsel ve bilişsel davranış bozukluklarına sebep olan sağlık sorunlarına ruhsal hastalıklar adı verilir. Bu ruhsal hastalıklara, bipolar bozukluk, anksiyete, manik-depresif, depresyon, şizofren, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları ve bağımlılıklar örnek olarak gösterilebilir. İnsanların çoğunda ruh sağlığını etkileyen durumlar meydana gelmektedir. Bunlar genelde gelip geçici durumlardır. Ancak, ruh sağlığını etkileyen durumların uzun süre devam etmesi hastalığın kronikleşmeye başlamasına neden olur. Bu durumda da hastanın günlük hayatı olumsuz etkilenir ve ruhsal hastalıklardan bahsedilebilir. Ruhsal hastalıklar genellikle insanlarda, mutsuzluk, boşluk hissetme, endişe duyma ve çevre ile ilişki kuramama gibi durumlara neden olmaktadır. Yaşanılan bu olumsuzluklar genellikle farmakoterapi ve psikoterapi ikilisinin uygulanması sonucu normale dönecektir.

Ruhsal Hastalıkların Belirtileri

Kişi kendisini çok mutsuz hisseder,

Konsantrasyon eksikliği ve dikkat bozukluğu meydana gelir,

Kişi sosyal ilişkilerde sorunlar yaşar,

Kişi intihara eğimlidir,

Gerçek olmayan halüsinasyonlar ve sanrılar görür,

Sürekli korku ve endişe ile yaşarlar,

Uyku bozuklukları meydana gelir,

Beslenme bozuklukları meydana gelir,

Kişi bazen aşırı neşeli bazen de aşırı üzüntülü hisseder ve bu iki ruh hali arasında gidip gelir,

Kişide herhangi bir şeye karşı bağımlılık oluşur,

Cinsel isteklerde değişkenlik olur,

Bazı hastalarda herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın bayılma ve baş ağrıları oluşur,

Kişi öfke patlamaları yaşar,

Kişilere karşı bağımlılık gösterir.

Ruhsal Hastalıkların Nedenleri Nelerdir?

Bazı gen bozukluları ruhsal hastalıkların oluşma riskini arttırır. Genetik yatkınlık sonucu ailede herhangi bir kişide ruhsal hastalık varsa diğer aile bireylerinde de olma riski yüksektir. Henüz anne karnındayken, alkol, uyuşturucu, zararlı atıklar ve virüslere maruz kalındığında doğumdan sonra ruhsal hastalık geçirme riski yüksektir. Beyinde bulunan Nörotransmitter adı verilen bazı kimyasalların görevini yerine getirmemesi ya da yanlış getirmesi sonucu ruhsal hastalıklar ortaya çıkabilir.

Ruhsal Hastalıkların Gruplandırılması

Şizofreni spektrum ve diğer psikotik bozukluklar; psikozun eşlik ettiği ruhsal hastalıklar, halüsinasyonlar ve fazla paranoyalar ile kişiyi gerçek hayattan koparabilmektedir. Kişiler gerçek olmayan şeyleri görürler. Bu grubun en önemli hastalığı şizofrenidir.

Bipolar ve siklotimik bozukluklar; bu gruptaki ruhsal hastalıklar, aşırı üzüntü ile aşırı sevinç arasında gidip gelmektedirler. Bu gruptaki hastalarda dengesiz bir ruh hali mevcuttur.

Unipolar bozukluklar; bu grupta sadece üzüntü ya da sadece sevinç gibi tek uçlu olan depresif bozukluklar yer almaktadır.

Anksiyete bozuklukları; bu gruba giren hastalar sürekli bir kaygı ve endişe halindedirler.

Obsesif kompulsif bozukluklar; bu gruptaki hastalıklar tekrar eden saplantılı düşünce ve davranışlardan meydana gelmektedir.

Post travmatik stres bozuklukları; bu gruba giren hastalar bir olaydan sonra günlük hayata uyu sağlayamamaktadırlar.

Dissosiyatif ruhsal bozukluklar; bu gruptaki hastalar hafıza kaybı yaşarlar ve kimlik karmaşası yaşarlar,

Somatik ruhsal bozukluklar; herhangi bir sağlık sorunu olmadan ortaya çıkan fiziksel sorunlardır.

Yeme bozuklukları; bu gruptaki hastalar ya hiç yemek yiyemezler ya da yediklerini geri kusarlar.

Dürtü kontrol ve davranış bozuklukları; kleptomani yani çalma gibi kendini kontrol edememe gibi ruhsal hastalıkları içerir.

Kişilik bozuklukları; genellikle bebeklik ya da çocuklukta yaşanan travmalardan dolayı ortaya çıkan ruhsal hastalıklardır. Bu grup hastaların tedavisi oldukça zordur.

Ruhsal Hastalıkların Tedavisi

Duyguları düzenleyici ilaçlar,

Antidepresan ilaçlar,

Antipsikotik ilaçlar,

Anti-anksiyetik ilaçlar,

Psikoterapi,

EKT yani elektro şok,

Hastaneye yatış uygulanan tedavilerdir.