Ruh Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

En anlaşılır tabiri ile zihinsel bozukluk olarak ifade edilen ruh hastalıkları hastaların günlük yaşamsal faaliyetlerini karşılama kapasitesine önemli ölçüde müdahale eder. Bu kapsamda yer alan hastalıklar içerisinde şizofreni, ilaç ya da ilaçların yol açtığı ruh hastalıkları, anksiyete, şizotipal kişilik bozukluğu, depresyon, madde bağımlılıkları ve diğer tıbbi sebeplerden ötürü meydana gelen ruhsal sorunlar sayılır. Bunların her biri kısa süre içerisinde ortaya çıkabileceği gibi uzun bir sürede de görülebilir. Özellikle temposu yüksek ve stresli olan kişilerde bu tür rahatsızlıklar daha yaygın şekilde ortaya çıkar. Bu kişiler genellikle mutsuz ve depresif olurlar. Buna ek olarak sosyal yaşantıda da ciddi problemler yaşanır.

Ruh Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Ruh hastalıklarının belirtileri genel itibariyle beş alan üzerinde ortaya çıkar. Bunlar şu şekildedir: halüsinasyonlar, sandırlar, düzensiz düşünce (konuşma), anormal ya da düzensiz motor fonksiyon ve negatif semptomlar. Sanrılar değişime açık olmayan, gerçeklere rağmen hakikate karşı çıkan katı inançlar şeklinde tanımlanır. Halüsinasyon ise herhangi bir dış uyaran olmamasına rağmen meydana gelen algılar olarak ifade edilir. Görülen bu görüntüler gönüllü olarak kontrol edilemezler. Düzensiz düşünme ve konuşma durumunda olan kişilerle iletişim kurmak son derece zordur. Bu kişilerin konuşmaları düzensizdir ve hiç sormayan sorulara cevap verebilirler. Bunların yanı sıra anormal fonksiyon durumunda ise boş boş bakmak, kalıplaşmış ve tekrarlayan hareketler, yersiz kaş göz hareketleri, hece ya da kelimelerin tekrarı, hiç konuşmamak gibi durumlar meydana gelir.

Ruh Hastalıkları Neden Olur?

Ruh hastalıklarının nedenleri hakkında net bir cevap yoktur. Şizofreni hastalığı için bakıldığında ilerleyen yaş, oksijen eksikliğiyle ilişkili gebelik, doğum ile ilgili komplikasyonlar, hamilelik sırasında görülen stres, yetersiz beslenme, bazı tıbbi vakalar, gestasyonel diyabet gibi durumlar hastalığa yol açabilir.

Bazı insanlarda kısa ruh hastalığı görülebilir Bu tür rahatsızlıklar şizotipal kişilik bozuklukları, önceden var olan kişilik bozuklukları, borderline kişilik bozukluğu ya da şüphe gibi durumlardan dolayı ortaya çıkar. Bazen ise stresli bir olaydan sonra oluşabilir. Genel olarak ruh hastalıklarında ana risk faktörü biyolojiktir. Yani hastalığa yol açan durum belirli ilaçların kullanılması olabilir.

Ruh Hastalıklarının Tedavisi

Ruh hastalıkları tedavisi için iyi bir plan yapılmalı ve koordineli şekilde çalışılmalıdır. Tedavi sürecinde ilk olarak semptomlar teşhis edilir ve değerlendirilir. Buna yönelik olarak tedavi planı geliştirilir. Hastaya ve aile fertlerine hastalık ile alakalı bilgi verilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bunlara ek olarak hastanın sosyal işlevi için terapi, diğer komorbiditelerin tedavisi, yapılan tedaviler hakkında bilgi, hastanın farklı tedavilerinin entegrasyonu, sağlık uzmanının tedaviye aktif şekilde ilgi gösterdiği en uygun doktor hasta ilişkisinin belirlenmesi gibi aşamalar izlenir. Bunların yanı sıra ruh hastalıkları için ilaç tedavisi yöntemi de tercih edilir. Ayrıca tedavi sürecinin hız kazanması bakımından psikolojik tedaviler de önem taşır.