Prostat Kanseri nedir belirtileri tanı ve tedavisi

Prostat, idrar kesesinin altında yer alan, erkek üreme sisteminin bir organıdır. Aynı zamanda bir iç salgı bezi olup yetişkin bir erkekte ağırlığı yaklaşık olarak 25-30 gramdır. Prostat bezinin temel görevi, meni üretmek ve dışarı atılmasını sağlamaktır.
Hormonların etkisiyle erkekte prostat bezi 40 yaşından itibaren sürekli büyüme eğilimindedir. Buna Benign Prostat Hiperparalizisi (BPH) denir. BPH, Türkçe tabirle iyi huylu prostat bezi büyümesi anlamına gelir. Ancak prostat kanseri farklı bir hastalık olup BPH ile karıştırılmamalıdır.
Prostat kanseri, bazı prostat hücrelerinin kontrolsüz büyüyerek, sağlıklı hücrelerin yerini alması, çevre yada uzak doku ve organlara yayılması ile karakterize bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu düşünülmektedir. Birinci dereceden akrabalarında (amca, baba, kardeş) prostat kanseri öyküsü olan hastalarda daha sık rastlanmaktadır.
Prostat kanserini erken dönemde tespit edebilmek için 45 yaş üstü erkeklerin her yıl tarama yaptırması önerilir. İlk tarama sonuçları temiz ise 50 yaş sonrası her yıl düzenli olarak tarama kontrolü yaptırmak erken teşhiste önemlidir.
Cilt kanserinden sonra erkeklerde en çok görülen ikinci kanser tipidir. Ayrıca kansere bağlı ölüm oranlarına bakıldığında akciğer kanserinden sonra prostat kanseri ikinci sırada yer alır.
Prostat kanseri tüm dünyada en çok görülen kanser çeşitleri arasında beşinci sıradadır.
Prostat Kanseri Kimlerde Görülür ?
Prostat kanseri genellikle 45 yaş üzerinde, hayvansal yağlardan zengin beslenenlerde, siyah ırkta, ailede genetik yatkınlık olanlarda, hareketsiz yaşam sürenlerde daha sık olarak görülür.
Prostat Kanserinin Belirtileri
Prostat kanseri bazı hastalarda hiçbir belirti vermeden gelişirken, bazı hastalarda idrar yapma ile ilgili şikayetler görülür. Bunlar idrar yapma zorluğu, idrar yapmaya başlama yada bitiminde zorlanma ve ağrı, sık sık idrara çıkma, gece idrara sıkışma, kesik kesik ve ağrılı idrar yapma gibi belirtilerdir. Bunların dışında ereksiyon güçlüğü,idrarda kan, sırta ve kalçaya vuran şiddetli ağrı şikayetlerde görülür. Bu belirtiler hem prostat kanseri hem de yukarıda anlatılan BPH ın belirtilerine benzer olduğundan şikayetleri yaşayan hastalar mutlaka hekime başvurmalıdırlar.
Prostat Kanserinde Tanı
Prostat kanserini tanılamada rutin olarak bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar; prostatın elle muayenesi, kan testleri (PSA testi), transrektal ultrason ( ultrason probu ile rektumdan girilip görüntüleme) , transrektal biyopsi (rektumdan prostata iğne ile girilip örnek alma) gibi tanı yöntemleridir. Ancak prostat kanseri daha çok ileri yaş ve çeşitli sistematik hastalıkları olan bireylerde görüldüğünden, bu yöntemlerin uygulanmasına hekim tarafından hastanın genel durumu değerlendirilerek karar verilir.
Prostat Kanserinin Tedavisi
Prostat kanserinde tedavi bölgesel yada genel olmakla birlikte; cerrahi operasyon, radyoterapi (ışın tedavisi) ve hormon tedavisi gibi çeşitli tedavi seçenekleri de mevcuttur.
Erken dönemde fark edilen prostat kanserlerinde en çok cerrahi tedavi tercih edilir. Prostatın bir kısmı yada tamamı cerrahi işlem ile alınır. Radyoterapide yüksek enerjili ışın tedavisiyle kanser hücrelerini bölgesel olarak öldürmek amaçlanır. Radyoterapi sonrası kişide aşırı yorgunluk ve halsizlik görülebilir. Hormon tedavisi hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla kullanılır.
Tüm diğer ileri yaş dönem kanserinde olduğu gibi prostat kanserinde de yüksek riskli hastalarda tedavi olmaksızın takip söz konusudur. Tedavisiz takipte amaç; hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik düzenleyici ve destekleyici takiptir.
Prostat kanserinin büyük çoğunluğu selim ve yavaş seyirli olup yaklaşık %20 si klinik olarak tespit edilebilmektedir. Prostat kanseri vakalarının %6 sı ölümcüldür. Görülme sıklığı 1995 yılından bu yana %1,7 artış gösterirken, ölüm sayılarının oranı her yıl için %4 azalma eğilimindedir.