Metastaz Belirtileri ve Tedavisi

Akciğerde meydana gelen tümörlü dokular akciğer kanserine sebep olmaktadır. Son zamanların en tehlike arz eden hastalığı olarak bilinen akciğer kanserinin tehlikeli olmasının nedeni, sinsice yayılmasından gelmektedir. İleriki evrelere kadar herhangi bir belirti göstermemekle beraber son evrelerde bile kendini belli etmemesi mümkündür. Bu sebeple erken tanı ve teşhis de pek mümkün olamamaktadır. Düzenli sağlık kontrolleri ve check-uplar bunun için bir nebze de olsa yardımcı olacaktır. Akciğer kanserinin her evresi farklı bir özellik göstermektedir. Birinci evrede hiçbir yere yayılmamış ve iki santimetre gibi küçük boyutlara sahip olan bir tümör bulunmaktadır. İkinci evrede tümörlü hücrenin yakındaki lenf bezlerine sıçramış olması mümkündür. Akciğer zarına, iki akciğer arasında bulunan boşluğa veya orada bulunan bezelere yayılma göstermişse üçüncü evre olarak tabir edilir. Hastalığın en zor ve son evresi olan dördüncü evrede ise artık uzaktaki organlara yayılma başlamıştır. Kanserli hücreler kan yolu ile beyin, böbrek üstü bezleri, kemik ve karaciğer gibi organlara yayılmış ve oldukça tehlikeli bir hal almıştır.

Kanserli hücrelerin farklı doku veya organlara yayılma göstermesine metastaz adı verilir. Akciğer kanseri bir hastada metastaz görülmesi üçüncü evreye geçilmiş anlamına gelmektedir. Dördüncü evrede meydana gelen uzak organlara yayılma durumuna ise uzak organ metastazı adı verilir. Uzak organ metastazında tedavi yöntemi olarak genellikle kemoterapi ve radyoterapi kullanılır. Bu şekilde akciğerde bulunan kanserli hücre küçültülmektedir.

Akciğer kanseri olma riskine sahip olan bir hastanın tanı konması için akciğer röntgeni çekilmelidir. Burada tespit edilen herhangi bir kitle olursa bir sonraki aşama bilgisayarlı tomografi olacaktır. Bu şekilde akciğerin üç boyutlu görüntüsü elde edilerek kitleye nasıl ulaşılması gerektiği belirlenir. Ardından hastaya yapılması gereken bir sonraki işlem ise biyopsidir. Alınan parçanın patoloji laboratuvarında incelenmesinin ardından gelen sonuçla kanser tanısı netleşir. Bunlar dışında farklı şikayetlere sahip hastalar içinse ek olarak birkaç tetkik daha istenebilmektedir.

Akciğer, vücutta kendini en uzun sürede yenileyen organ olma özelliğine sahiptir. Kendini tamamen yenilemesi yaklaşık olarak 10 yılını almaktadır. Ancak bazı dış etkenler ile bu süre uzamakta ve sağlıksız birçok sonuca sebep olmaktadır. Örneğin sigara ve pipo gibi tütün içerikli maddeler akciğerin kendini yenileme süresini daha da uzatmaktadır. Bunun sonucunda ise akciğer kanserinde metastaz oranı gittikçe artış göstermiştir. Metastaz akciğer kanserinin en kilit noktalarından biridir. Bu sebeple herhangi bir dış etkenin vücuda verdiği zararı yok sayılmamalı ve bunu dikkate alarak bir yaşam sürdürülmelidir.