Meslek Hastalıkları, Belirtileri ve Tedavisi

İnsanoğlu, hayatı boyunca rahat, kimseye muhtaç olmadan yaşamanın savaşını vermektedir. Bu uğurda da sağlığını ortaya koymakta, zamanla yıpranmakta ve belirli bir zaman sonra kendisine dikkat etmediği ya da dikkat edemediği için rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Meslek hastalıkları; işçinin çalıştığı veya yaptığı iş şartları nedeniyle kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikolojik nedenlerle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya psikolojik rahatsızlık halidir.

Meslek hastalığı ile benzerliği olan,ancakmeslek hastalığı diyemeyeceğimiz bir durum söz konusudur ki bu da “iş hastalığıdır”.İş hastalıklarında hastalığın ortaya çıkmasında meslekle ilgili olmayan etkenler söz konusudur; fakat iş ortamı ve yapılan işe bağlı sebepler önemli bir faktör olarak görülmektedir. Örneğin; kişi, aynı işyerinde yıllardır çalışıyorsa, iş ve işçi sağlığı güvencesinden yoksunsa veya işçinin karşılaştığı çeşitli adaletsiz davranışlar, işçinin üzerinde sosyal veya psikolojik baskı oluşturabilir. Böyle bir baskı durumu, psikolojik olarak yaşayacağı stresle birlikte kalbi sıkışabilir, hatta işçinin kalp krizi geçirme riski ortaya çıkabilir. İşçi eğer böyle bir dönemde kalp krizi geçirmişse bu durum bir işle ilgili hastalık olarak değerlendirilebilir, ama bu bir Meslek Hastalığı değildir.

Belli Başlı Meslek Hastalıkları

Kimyevî maddelerle ilgili olan hastalıklar,

Dermatolojik (cilt) hastalıklar,

Toz hastalıkları ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,

Solunum veya temas yoluyla ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar,

Fiziksel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar

Meslek Hastalığı Belirtileri

Baş ağrısı,

İşçinin kendisini güçsüz hissetmesi,

Düşünme, bir konuya odaklanma güçlüğü,

Göğüs bölgesinde sıkışma,kas ağrısı,

Görme bozuklukları,

Bulantı, bağırsakların bozulması,

Kalp çarpıntısı ve

Karın ağrısı belirtilerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Fiziksel Meslek Hastalığına Yol Açan Etmenler

Aşırı gürültü,

Kullanılan alet ya da makinanın yaptığı sarsıntı,

İş yerinde havaya kalkan tozlar,

Aşırı sıcak veya soğuk ortamda çalışma,

Yüksek veya düşük basınçta çalışma ve

Radyasyon fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarına neden olmaktadır.

Tozlar genelde yer altında çalışan maden işçilerinin akciğerlerinde kalıcı hasar yapar ve solunum yolu hastalıklarına neden olur. Hastanelerin göğüs poliklinik servislerinde yatan bir çok maden emeklisi bulunmaktadır. Biyolojik nedenli meslek hastalıklarıile birlikte ayrıca deneyimsizlik, iş yerinde uyumsuzluk ve iş içinde riskin bilincinde olunamaması psikolojik meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır.

MESLEK HASTALIKLARI TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevlendirdiği uzman personel tarafından yapılan meslek hastalığı teşhislerinde hastanın iş hayatı öyküsü dinlenerek gerekli testler yapılarak veriler elde edilmektedir. Daha sonra var olan rahatsızlıkla hastanın mesleği arasındaki ilişkiye bakarak analiz yapılır. Değerlendirme sonucunda rahatsızlığın, meslek hastalığı olup olmadığı tespit edilir.

Bazen meslek hastalıkları listesinde yer almamasına rağmen var olan hastalık için gerekli ve ilgili kurumlara başvurularak meslek hastalığı onayı alınabilmektedir.

Meslek hastalıklarına neden olan etkenleri tümüyle ortadan kaldırmak maalesef mümkün olmadığı için meslek hastalıklarından korunmak için azami gayret göstermek bireysel olarak alınabilecek olan önlemlerdendir.

Yine koruma tedbirlerinden tıbbi yöntemden de bahsedilebilir. İşçiye periyodik olarak genel bir detaylı tıbbi incelemeden geçirilebilir.

Çalışma ortamının havalandırılması, temiz tutulması gibi etkenler de alınabilecek önlemler arasındadır.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.