Mesaneİdrar Kesesi Kanseri Nedir

Mesane(İdrar Kesesi) Kanseri Nedir?

Mesane, böbreklerden süzülerek gelen idrarın biriktirilip “üretra” denilen tüpler yardımıyla dışarı atılmasını sağlayan, şekil olarak ise küreye benzeyen içi boş bir organdır. Zaman içinde oluşan kötü huylu tümörler mesanenin iç yüzeyinde bulunan değişici epitel hücrelerine yerleşerek kanser oluşmasına sebep olmaktadır.

Mesane kanserinde 3 tür tümörden bahsedilmektedir.

1- Skuamöz hücreli karsinom (Yassı epitel hücreli karsinom)

Mesanenin uzun süre enfeksiyonlara maruz kalması sebebiyle oluşmaktadır.

2- Adenokarsinom

Mesanede salgi yapan hücrelere yerleşen tümörlerin sebep olduğu bilinmektedir.

3- Değişici epitle hücreli karsinom (Üroepiteliyal karsinom)

En sık görülen mesane kanseri türüdür. Mesanenin iç yüzeyinde bulunan epital hücrelere yerleşen tümörler kanser oluşumuna neden olmaktadır.

Mesane kanseri, diğer kanser türleri içerisinde dünyada 6.sırada yer almaktadır ve erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre çok daha fazladır. Son yıllarda görülme sıklığı artsa da, bilimsel gelişmelerin ilerlemesinden dolayı can kayıpları azalmaktadır.

Mesane Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanserinin nasıl ilerlediği ve nasıl ortaya çıktığı konusunda kısmi sonuçlara ulaşılmıştır. En büyük sebeplerinden birisinin sigara kullanmak olduğu tespit edilmiş ve ABD’de görülen tüm mesane kanserlerinin yarısından çoğunun sadece sigara tüketenlerden oluştuğu belirtilmektedir. Sigara içenler, içmeyenlere göre 4 kat daha fazla bu kansere yakalanmaktadırlar.

Mesane kanserine sebep olan ve kanser oluşumunu hızlandıran diğer bir etkende, bazı kanserojen maddeler, boya ve solvent vb. kimyasal maddelere uzun süre maruz kalınmasıdır.

Mesane Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinde en sık görülen belirtiler, idrarda ağrısız ve aralıklarla görülen kanamalardır ve bu kanamalar hastaların %85’inde görülmektedir. İdrarda görülen kan bazen çıplak gözle görülebildiği gibi bazen de laboratuvar ortamında yapılan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda bu kanamalar idrar yaparken pıhtılar şeklinde de gelebilmektedir.

Diğer belirtiler arasında “dizüri” yani idrar yaparken ağrıların hissedilmesi veya sık idrara çıkma da gösterilmektedir. Ayrıca karnın ve belin alt bölgelerinde başlayan ağrılar da, mesane kanseri belirtilerindendir.

Mesane Kanserinde Teşhis Nasıl Konulur?

Teşhis karın veya Üriner Sistem Ultrasonografisi çekilerek mesanede kitle olup olmadığı araştırılır. Ayrıca idrar tahlilleri yapılması mesane kanseri teşhisi için önemlidir. Bir diğer yöntem ise, damar yoluyla verilen ilaçlardan sonra yapılan Üst ve Alt Batın Bilgisayarlı Temografi’dir.

Yapılan bu tetkiklerde herhangi bir sonuç alınamadığı durumlarda ise, Sistoskopi (Endoksopi) yöntemi kullanılır. Bu işlem genel veya lokal anesteziyle yapılabilmektedir. Elektronik cihazlarla mesanenin içine girilerek bir kamera yardımıyla görüntüler alınarak gerçekleştirilir.

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilmektedir?

Teşhis edilen tümörün alınabilmesi için ilk önce endoskopik bir kamerayla Trans Urethral Resection Tm(Kapalı Tur TM) adı verilen ameliyat yapılır. Bu operasyon bölgesel ya da genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Sabah aç karnına gelen hastalar ameliyata alınır ve özel bir elektrikli cihazla, mesanedeki kanserli bölge kesilerek çıkartılır ve alınan parçanın patoloji raporu beklenir. Ameliyattan sonra 2-3 gün takılı kalan idrar sondası çıkartılıp hastalar taburcu edilmektedir.

Bir diğer tedavi seçeneği ise, mesaneye yerleşmiş olan kanser hücrelerinin lazer ile öldürülmesidir. Bu işlem sonrasında incelenmesi için patolojiye doku gönderilmemektedir. Bu sebeple tedaviye başlanmadan biyopsi yapılır.

İmmünoterapi uygulaması da mesane kanseri hastaları için uygulanan diğer tetkiktir. Bu tedavide mesane içine yerleştirilen bir sonda yardımıyla ilaç enjekte edilir. İlaç mesaneye ulaşınca sonda çıkartılır ve hasta yaklaşık 2 saat sonra idrarını boşaltarak ilacı dışarı atmış olur.

Mesane içi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ise şunlardır:

-Kemoterapi için kullanılan ilaçlar, Mitomisin C, Tiyotepa ve Doksorubisin’dir.

-BCG(Bacillus Calmette-Guérin) ise çeşitli yöntemlerle zayıflatılmış tüberküloz aşısıdır. Bu aşı son yıllarda mesane kanseri içinde oldukça yaygın kullanılmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. CIS tedavisinde en etkili ilaçlardan biridir.

Mesane kanserinin tekrar nüksetme riski her zaman vardır. Bu sebeple belli periyotlarla uzmanlara gidilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır. Çok nadir de olsa bazı hastalarda tümörün tekrar oluşması halinde mesanenin tamamen alınması söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple 2 yılda bir böbrekler detaylı bir şekilde incelenmelidir.