Meme Kanseri Nedenleri

Meme Kanseri Nedenleri

Dünyada en çok rastlanılan kanser türlerinden biri olan meme kanseri, yaklaşık olarak her 8 kadından birinde bulunmaktadır. Nadiren erkeklerde de görünse bile genel olarak bir kadın hastalığıdır. Kadınlarda görülme oranı, erkeklere kıyasla, 100 kat daha fazladır. Bu nedenle kadınların meme kanseri hakkında bilgili olması oldukça önemlidir. Çünkü meme kanserinin diğer kanser türlerinden farklı olduğu noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, meme kanserinin elle muayene ile bir ön kontrolünün yapılabiliyor olmasıdır. Bu ön kontrol ile kendinizi test edebilirsiniz. Diğer bir özelliği ise sık sık görülmesine rağmen meme kanseri, erken teşhis edildiğinde, %95 gibi yüksek bir oranla tedavi edilebilmektedir. Yani çok geç kalınmadığı sürece meme kanseri, tedavisi mümkün ve geçici bir hastalıktır. İşte tüm bu nedenler dolayısıyla meme kanserinin belirtilerinin ve nedenlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Meme kanseri konusunda gerekli hassasiyet gösterilirse, bu kanserin önüne geçmek oldukça kolaylaşır.

Öncelikle bilinmelidir ki meme kanseri bulaşıcı bir hastalık değildir. Tam olarak kalıtsal bir hastalık olduğu da söylenemez. Çünkü meme kanseri hastalarının büyük bir çoğunluğunda ailede bu hastalık görülmemiştir. Stres, gerginlik gibi psikolojik durumlar da meme kanserine neden olmaz. Bilinen en önemli faktörlerden biri yaştır. Kişinin yaşı ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski artmaktadır. Bu yüzden özellikle 40 yaş ve üstü kadınların meme kanserine karşı çok daha dikkatli olmaları ve düzenli olarak muayene edilmeleri önem arz etmektedir.

Meme kanserinin nedeni oldukça merak edilmektedir. Aslında meme kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Meme kanserinin oluşumda farklı nedenler rol almaktadır. Kalıtsal yollarla hastalığın aktarıldığını gösteren çalışmalar mevcuttur ancak meme kanserinin tam olarak aileden kaynaklı bir hastalık olduğu söylenemez. Yalnızca meme kanserine yakalanma riskini etkileyen birkaç gen bulunabilmiştir. Bu genler kalıtsal yolla geçebileceği gibi sonrada da gelişebilir. Dolayısıyla meme kanserinin tam olarak neden oluştuğuna yönelik bir tespitte bulunmak yanlıştır. Ancak bilindiği kadarıyla meme kanserine yakalanma riskini arttıran bazı nedenler bulunmaktadır.

Meme kanseri riskini arttıran nedenler arasında en başta yaş faktörü yer alır. İlerleyen yaşlarda meme kanseri riski artmaktadır. Aile geçmişinde bu hastalığın olduğu kişilerin yakalanma riskleri daha fazladır. Daha önce bir memesinde kanser olanların taşıdığı risk de diğer insanlara oranla daha fazla olmaktadır. Bunun yanı sıra hiç hamilelik yaşamamış kadınlar da risk altındadır. Menopozu geciken kadınlar, 50 yaşında olmasına rağmen adet gören kadınlar da meme kanseri riski altındadır.