Meme Kanseri Kemoterapi

Kanser türleri arasında en sık görülen hastalıklardan biri hiç kuşkusuz ki meme kanseri. Meme kanseri tedavisinde pek çok yöntem bulunsa da, en son adım olarak tercih edilen kemoterapi tercih edilmekte. Bu yöntem ise aslında söylendiği kadar ağır bir tedavi yöntemi değildir. Bununla birlikte diğer tedavi yöntemlerine oranla daha ciddi bir yöntem olduğundan, hastalar üzerinde daha büyük etkilere sahiptir. Meme kanserinde uygulanan kemoterapi ise genelde ameliyat tedavisine tam yanıt vermeyen hastalara uygulanır.

Kemoterapi uygulamasının ne olduğuyla ilgili kısa bir bilgi vermemiz gerekirse. Herhangi bir kanser türünde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanan hasta, bu tedavi yöntemlerine tam olarak karşılık vermez. Çoğu zaman kanser tam olarak hasta vücudundan temizlenmediği gibi kimi zaman da ilgili bölgeden diğer bölgelere yayılır ve burada etkisini gösterir. Kemoterapi yöntemiyle bir veya birden fazla ilaç karıştırılarak tek bir ilaç haline getirilir ve hastaya bu şekilde enjekte edilir. Bu şekilde hasta vücudundaki kanserli doku ve bölgelerin temizlenmesi ve kalıntı bırakmayacak şekilde vücuttan atılması amaçlanır.

Kemoterapi genel olarak hastalığın son evresindeki hastalarla birlikte, diğer tedavi yöntemlerine tam olarak cevap veremeyen hastalara uygulanmaktadır. Bununla birlikte eğer hastadaki meme kanseri, teşhis sürecini geçmiş ve ileri safhada ise herhangi bir tedavi uygulanmadan direkt kemoterapi yöntemine başvurulur. Ayrıca bilinmesi gereken bir başka husus da kemoterapi uygulamasının yapısı gereği çeşitli hastalara uygulanamayacağıdır. Karaciğer, böbrek veya ağır kalp yetmezliği olan hastalarla bağışıklık sistemi zayıf hastalarda kemoterapi uygulamasına gidilmez. Bunun sebebi ise birden fazla ilacın ağır dozlarda enjekte edildiği hasta vücudunun, bu ilaçların gerektirdiği dirence sahip olamamasıdır. Yukarıda sayılan organlardaki yetmezlikler dolayısıyla hasta vücudu kemoterapi uygulaması sırasında çökme tehlikesi geçirebilir.

Kemoterapi tedavi yönteminin de diğer tüm tedavi yöntemleri gibi birtakım yan etkileri mevcuttur. Bu yan etkilerin en bilindikleri ise bağışıklık sistemine zarar vermesidir. Birden fazla ilaçla uygulanan kemoterapide vücudun tüm bu ilaçlara aynı şekilde tepki vermesi zaman zaman zorlaşır. Bu nedenle bağışıklık sistemi bu durumda yetersiz kalır ve kusma, iştahsızlık, kansızlık gibi çeşitli belirtileri göstermeye başlar. Genel olarak bir halsizlik hissi ve sık sık uyuma ihtiyacı da kemoterapi uygulanan hastalarda kendini belli eden diğer belirtilerdendir. Tüm bunların yanında hasta vücudu çok ağır işlemler dolayısıyla yorulacağından, genel olarak kemoterapi uygulanan hastalarda yorgunluk ve bitkinliğe dayalı belirtiler görülmektedir. Özellikle genç kadınlarda adet kesilmesi, genel olarak ise kalp fonksiyonlarının sekteye uğraması kemoterapinin sebep olduğu diğer belirtiler arasındadır.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.