MEME KANSERİ EVRELERİ

Meme kanserinin tedavi edilebilmesi için hangi evrede olduğunun bilinmesi gerekir. Yapılacak olan tedavi evrelerin boyutuna göre belirlenir. Meme kanserinde evreden kast edilen ise, tümörün boyutu ve sıçradığı organlar, yayıldığı alandır. Meme kanserinin ilerleyişini anlamak için doktor muayenesi sonrasında, genellik ile koltuk altı denilen bölgede bulunan lenf bezlerindeki tümörün alınması gerekir. Tümörün boyutu ve yayılım alanı bilindikten sonra hastaya herhangi bir evre tanısı konulabilir. Meme kanserinde iki evre bulunur. Fakat bu evrelerinde kendi içlerinde boyutları vardır.
MEME KANSERİ EVRELERİNİN TANIMI

l LCIS: Açılımı “Lobüler Carcinoma İn Situ” olan bu tanı, lobül denilen bölgede bulunan normalin dışında gelişen hücrelere denir ve riskin boyutu burada ortaya çıkar. Bu durum kanserli hücreleri taşıyan bayanlar için büyük sorun demektir. Zaman içerisinde iki göğüsünde de meme kanseri olma olasılığı yüksek olduğu anlamına gelir.
l DCIS: Henüz ortada bir kanser yoktur. Fakat olabileceğine yönelik bir işaret tanısıdır. Tedavi edilmesi gerekir . İlerleyen zamanlarda kansere dönüşme olasılığı yüksektir. Zararlı hücrelerin göğüs kanalları içeisinde hareket ettiği ve yayıldığını ifade eder.
1. Evre: Kanser hücreleri tümörü oluşturmuştur. Fakat farklı organlara sıçrayış söz konusu değildir. Tümörün çapı 2 cm den fazla değildir. Kanserin yayılma durumu bu evreden sonra gerçekleşir ve erken tanının en önemli olduğu evredir. Bu yüzden en ufak bir belirtide doktor muayenesi gerekir.
2. Evre: Bu evre ise kendi içerisinde farklı evrelere bölünür. Bu evrelerde 5 bölümden oluşur.
IIA: Bu evrede göğüste kanser olmamasına rağmen koltuk altı lenf bezlerinde 2 cm den küçük tümörler bulunabilir. Bu lenf bezlerinde kansere sebep olacağı gibi, herhangi bir kanser bulgusu olmadığı halde 5 cm den büyük bir tümör oluşmuş olabilir.
IIIA: Göğüste herhangi bir kanser bulgusu veya tümör olmamasına karşılık lenf bezlerinde tümörler bulunur ve bu tümörler 5 cm den küçük olup, kanal çevresine yapışık halde durur. Memede kanser olmasa bile koltuk altında olabilir.
IIIB: Bu evrede tümörün boyutundan çok yayıldığı alan önemlidir. Genellik ile göğüse yakın bölge ve dokularda kanserli hücreler bulunur.
IIIC: Kanserli hücreler köprücük kemiği ve boyun lenf bezlerine, ayrıca meme ve koltuk altına yerleşmiştir. Bu evrede hastanın ameliyat olup olamayacağı doktor muayenesi ile alınacak bir karardır. Nitekim bunu belirleyen kanseli hücrelerin yayılım alanıdır.
IV: Metastatik olarak adlandırılan bu evre kanserin çok ileri boyutlarını tanımlar. Vücudun birçok kısmı kanser hücreleri ile sarılmıştır.