HUNTİNGTON HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmakta olup bu zorluların belki de en büyüğü sağlık sorunları olarak tanımlanabilir. Zira sağlıklı bir birey hayatın her alanından yarar sağlıyor iken çeşitli sağlık sorunları bulunan bireyler ise çoğu zaman daha kısıtlı bir hayat yaşamak zorunda kalmaktadır. Özellikle genetik olarak aile boyu geçen hastalıklar ise önceden müdahale veya önleme olasılığı bulunmamasından dolayı çoğu zaman bireylerin yaşamlarına oldukça kötü izler bırakmaktadır. Fakat günümüzde modern tıp ve teknolojisinin ilerlemesine bağlı olarak Huntinton gibi genetik hastalıklara uygun bir tedavi yöntemi ve çeşitli önlem niteliğinde uygulamalar geliştirilmekte ve hastalara uygulanmaktadır.

HUNTİNGTON HASTALIĞI NEDİR?

Bireylerde bulunan genlerden herhangi birinin bozulması ya da kusurlu olarak doğması sonucunda ortaya çıkan ve ileri derecede bir hastalık olup özellikle beyni etkilemektedir. Bu etki sonucunda ise bireyin kas hareketleri, ruh hali ya da düşünme ve idrak yetisinde değişikliklere neden olmaktadır. Huntington hastalığı nedir denildiğinde ise önceki tanımın yanı sıra insandaki 4. Kromozomdaki bozukluk olarak da belirtmek mümkündür.

23 kromozom içerisindeki 4. Kromozomun deforme olması sonucunda,

Arızalı olan genin yanlış kodlama yapması ile kişilerde farklı yetilerde sorunlar çıkmakta,

Bireylerde öncelikle bilişsel ve daha sonra ise hareket bozuklukları ortaya çıkmakta olup genetik olarak Huntington hastalığı bu şekilde ortaya çıkmakta ve ilerlemektedir.

Huntington Hastalığı Belirtileri

Kalıtsal olarak ailesel aktarım ile ilerleyen bu hastalıkta görülen belirtiler iki şekilde olmaktadır. Öncelikle bilişsel ve daha sonra da hareket bozukluğu olarak görülen belirtiler ise genellikle şu şekildedir:

Bireylerin eklemlerinde ve kaslarınsa sertlikler olması, kasılmalar ve benzeri kas problemlerinin görülmesi,

Göz hareketlerinin yavaşlaması ve gecikmeler yaşanması,

Bireylerin yürürken sık sık denge kaybı yaşaması, bozuk yürüyüş sıklıkla görülen hareket bozuklukları olup aynı zamanda bireyin konuşma ve yutkunmada zorluk yaşaması diğer Huntington hastalığı belirtileri arasındayer almaktadır.

Fiziksel hareketlerde zorluklar yaşanması ve ayrıca kişinin bilişsel ve ruhsal durumunu etkileyen belirtiler de gözükmektedir. Bunlar da:

Uykusuzluktan çok çabuk yorulmaya ve halsizliğe,

Asosyalliğe,

Yeni bir bilgi öğreniminde güçlük,

Çoklu düşünme veya düşünmede güçlük gibi Huntington belirtileri görmek mümkündür. unt

Huntington Hastalığı Tedavisi

Kalıtsal hastalıkların büyük bir kısmının önceden önüne geçmek çok mümkün olmasa da gelişen teknoloji ve tıbbi imkânlar sayesinde yine birçok hastalığa yönelik farklı tedavi yöntemleri bulunmuştur. Bu sebeple Huntington hastalığı tedavisi için uygulanan yöntemler de farklılık göstermektedir. Bu yöntemler genel olarak:

Özellikle bireylerdeki kas bozuklukları ve diğer fiziksel zorluklar için ilaç tedavisi,

Ayrıca bu hastalık ruhsal ve de aynı zamanda bilişsel yetileri etkilediğinden ötürü psikoterapi de kimi zaman uygulanmakta,

Fiziksel bozukluklar ileri derecede ise fizik terapisi de bu aşamada uygulanmaktadır.