Hayvanlarda Şap Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Çift tırnaklı hayvanlarda meydana gelen işgücü, et ve süt kaybı gibi durumlara yol açan ve kronikleştiğinde ölümle sonuçlanan bulaşıcı ve hızlı bir şekilde yayılan hastalığa şap hastalığı adı verilir. Genellikle, manda, koyun, keçi, sığır domuz ve bazı yabani çift tırnaklı hayvanlarda da görülmektedir. Şap hastalığına yakalanan hayvanlar, yaşına ve cinsiyetine göre hassasiyet gösterir. Hayvan yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan bu virüsün 7 farklı çeşidi bulunmaktadır. Hatta bu virüs tiplerinin birçok da alt türleri bulunmaktadır.

Şap Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Şap hastalığı virüsü birçok nedenden dolayı bulaşabilmektedir. Hayvanların, havadaki virüsü teneffüs etmesi, virüsün bulaşmış olduğu sudan içmesi ile hastalık bulaşır. Hastalığı, yılan, kaplumbağa, fare, kuş, aletler, araçlar, tarım ürünleri ve insanlar gibi taşıyıcılar da bulaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, idrar, gübre, sperma, süt ve hasta hayvanların sağlam hayvanlarla teması ile de bulaşır. Ülkemizde de çok görülen bu hastalığın virüsü, etlerde, iliklerde, iç organlarda ve pastörize edilmemiş ürünlerde yaşayabilmektedir. Bu hastalık nedeniyle yaşanan kayıplar şunlardır;

Et ve süt ürünlerindeki verim kayıpları,

Hayvanların gelişmesinde gerilik,

Gebe hayvanlarda yavru atma,

Özellikle genç hayvanlarda yaşanan yüksek orandaki ölümler,

Tedavi masrafları için harcanan maliyetler,

Dış ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı yaşanan ekonomik kayıplar.
Hayvanlarda Şap Hastalığının Belirtileri

Bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Hayvanlarda şap hastalığı belirtileri arasında sığırlarda;

Yüksek ateş,

Titreme,

Salyalı ve şapırtılı ağız,

Donuk ve cansız bakışlar,

Ağız, dil ve dudaklarda yaralar,

Hassas ve ıstıraplı ayaklar,

Süt veriminde azalma,

Buzağılarda ölüm,

Ağır vakalarda tırnak düşmesi,

Diş etlerinde hassasiyet,

Koyunlarda görülen belirtiler ise;

Sığırlarda görülen belirtilerin tamamı koyunlarda da görülür. Bu belirtilerin yanı sıra,

Halsizlik,

Durgunluk,

Kuzularda ölüm,

Sürüden ayrı yatma isteği,

Aniden oluşan topallık

Hayvanlarda Şap Hastalığı Tedavisi

Şap hastalığı tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, hayvanların ağız ve ayaklarının yemek sodası solüsyonu ve sirkeli suyla silinmesi hayvanları bir nebze de olsa rahatlatır. Ayrıca ikincil enfeksiyonun önlenmesi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Bazı hayvanlarda kalıcı hasarlar bıraksa da genellikle hayvanlar iki hafta sonra iyileşir. Hayvanlarda şap hastalığı tedavisi için ülkemizde hayvanlara ikili, üçlü ve dörtlü karma aşılar yapılmaktadır. Buzağılar dört aylık olduklarında ilk aşıları yapılır ve sekizinci ve on ikinci aylarda aşılar tekrarlanır. Uygulanan bu aşılar hayvanların bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için şap hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Şap Hastalığından Korunma Tedbirleri

Hayvanlar kesinlikle aşılanmalıdır. Aşılar soğuk zincir ile taşınmalıdır,

Yeni satın alınan hayvanlara, diğer hayvanların yanına alınmadan önce 10 gün karantinada tutulmalıdır,

Ahırlara bakıcıdan başka kimsenin girmemesi gerekir. Bakıcının da özel elbise ve çizmeyle girmesi gerekir,

Sağım öncesi ve sonrası malzemelerin hijyene uygun şekilde yıkanması gerekir,

Hastalığın olduğu yerlerden kesinlikle hayvan alınmamalıdır,

Hatalıktan ölmüş olan hayvanların bir çukura gömülerek üzerine kireç dökülmesi gerekir. Kullanılan malzemelerin de en az 80 derecede kaynatılması gerekir.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.