Haşimato Genetik Mirasınızda Varsa Tetkiklerinizi Hemen Yaptırınız

Haşimato, tiroid bezlerindeki hormon eksikliğinden kaynaklanan bir hormonal rahatsızlıktır. Gırtlağın iki tarafında yerleşmiş bulunan bu bezler T3, T4 hormonları salgılarlar. Bu hormonların fazla veya az olması vücut organlarının hızlı veya yavaş çalışması ile paralellik göstermektedir. Beyinde bulunan hipofizin salgıladığı TSH hormonu ise, tiroid bezlerinin çalışması konusunda uyarılar gönderir.

Haşimato Hastalığı Genetiktir

Haşimato tiroidi otoimmün bir hastalıktır, şu şekilde açıklarsak, otoimmün hastalıklarda vücut kendi dokusunu yabancı bir doku olarak algılamakta olup, yok etmek için sürekli hormon salgılamaktadır. Tiroid bezini yok etmeye çalışan antikorlar anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulindir. Bu antikorlar tiroid bezini yok etmeye çalıştıkça bu bez küçülmekte ve hormon üretemez hale gelmektedir, durum böyle gelişince de vücutta tiroid hormon eksikliği ortaya çıkacaktır. Haşimato genetik mirastır, aynı aileye mensup bireylerde sıklıkla görülmektedir. Ailenin bir bireyinde ortaya çıktıysa diğer bireylerinde olup olmadığı araştırılmalıdır. Genetik olması yanında vücuda aşırı derecede iyot alınması da bu hastalığa neden olmaktadır. Sürekli yaşanılan stres, gerginlik, depresyon halleri, üzüntü durumları haşimato hastalığının ortaya çıkmasını tetikler. Yüksek radyasyona maruz kalan kişilerde de haşimato tiroidine rastlanıldığı görülmüştür; örnein Japonya’da atılan atom bombası; Çernobil ve civarında yaşayanlarda yüksek radyasyona maruz kalmaları nedeniyle Haşimato tiroidi görülmüştür. Ultrasonografik tiroid bezi incelemelerinde, anti TPO testleri sonucunda kişinin haşimato rahatsızlığının olup olmadığı belirlenir. Tiroid bezi az çalıştığı taktirde hipotiroid ortaya çıkar, haşimato hastalığı sonuçta hipotiroide neden olacaktır.

Haşimato Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Dahaçok 30-50 yaş aralığında bulunan kadınlarda görülen haşimato hastalığında hastalar halsizlik, vücudun bitkin düşmesi, düşük yapma, sesin kalınlaşması, boyunda sıkışma hissi nedeniyle hastanaye başvurduklarında yapılan tetkikler sonucunda görülür. Yani hasta haşimato hastalığının kendisinde olduğunun farkında bile değildir. Bu hastalarda başlangıçta küçük guatr, anti TPO antikor yüksekliği vardır; tiroid bezinin sert olması nadiren görülen bir belirti türüdür. Vücutta karşılaşılan diğer belirtiler uzun süren regl dönemleri, eklem ağrıları, kilo vermede yaşanan zorluklar, sürekli üşüme hali, soluk cilt yapısı, saçlarda aşırı dökülmeler, sürekli unutkanlık hali yani hafızada zayıflık, aşırı sinirlilik hali ve olaylara karşı sabır gösterememe durumları haşimato hastalığının belirtilerindendir.

Haşimato hastalığının tedavisi yoktur, ancak guatr ve tiroid bezi yetmezliğinde eksik olan maddenin takviye edilmesi şeklinde bir tedavi şekli vardır. Doktor tarafından uygulanan tedavide tiroid ve TSH hormonlarının normal düzeye getirilmesi yönünde bir tedavi uygulanır. Tiroid hormonu hap şeklinde ağızdan da verilebilir; azalan hormonun takviyesi bu şekilde yapılarak hastanın normal bir şekilde yaşaması sağlanabilir. Ancak tüm hastalıklarda önemli olduğu gibi haşimato tiroidinin de erkenden teşhis edilip tedavi yoluna gidilmesi gerekir. Kişi öncelikle ailesinde böyle bir hastalığı yaşayan kimse varsa kendisini tetkik ettirmelidir, doktorunun verdiği tavsiyelere uyarak yaşamına devam etmelidir.

Hastalığın Tedavi Edilmemesi Durumunda Nelerle Karşılaşılınır?

Haşimato kısırlığa neden olabilir. Kısırlık olmasa bile sürekli düşük yaşanmasına neden olabilir. Yüksek kolesterol, kalp problemleri, ruh sağlığı problemlerinin doğmasına sebebiyet verir.