Domates Fidanı Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Domates fidanı hastalıkları, domatesten alınan verimi düşürmektedir. Toprağın verimsizliğinden virüslere kadar birçok sebebi bulunan hastalıklar, profesyonel mücadele gerektirmektedir. Ayrıca hastalıklı topraktan, sonraki senelerde de verim alınması mümkün değildir.

Domates Hastalıkları Belirtisi Ve Tedavisi

Domates hastalıkları belirtisi, yapraklarda sararma ya da, yuvarlak lekelenmeler oluşmasıdır. Sararma ve bozulmalar, hastalığın gövdesinde meydana gelebileceği gibi dallarında da meydana gelebilir. Lekelenmeler, küçük bir nokta şekliyle başlayıp, bitkinin bütün gövdesine yayılan türdedir. Lekelenme arttıkça, zamanla meyvelerde de dökülme ve çürüme başlar. Hastalık, bol yağışlı mevsimlerde toprağın nem tutmasından dolayı, bütün fidelerin çürümesine sebep olabilir.

Fidenin kökünün çürümesi: En sık karşılaşılan domates hastalığıdır. Toprağın nemli olmasından kaynaklanan hastalık, zamanla fidelerin tüm kısımlarına yayılır.

Domates küf hastalığı: Bitkinin sap veya yaprak kısmında, önce toplu iğne başı kadar, sonrasında ise bozuk para büyüklüğünde halka şeklinde küfe benzer lekelerin oluşmasıdır. Hastalığın nedeni yüksek nem oranıdır.

Yaprak yanıklığı hastalığı: Hastalık, yine neme bağlı olarak oluşan ve yüksek nemde hızla yayılan yapıdadır. Yaprak üzerinde, kahverengi renkte kadifemsi lekeler oluşmasıdır. Toprakta kalan virüsler den ya da tohumlardan bulaşma özelliği vardır. Yapraklar zamanla sararır ve dökülür, meyveler çürür.

Bakteriyel benek hastalığı: Düşük sıcaklık ve yüksek nem, hastalığın oluşumunu ve gelişimini hızlandıran temel etkenlerdir. Hastalıklı bitkiler, toprakta bir sene kadar yaşayabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, zirai mücadele şarttır.

Domates mildiyösü: Yapraklarda yuvarlak ve sarı renkli lekeler şeklinde kendini gösteren hastalık, yüzde seksenin üzerinde nemli ortamda gelişir. Zamanla kahverengi renk alan lekeler, bitkilerin çürümesine neden olur.

Domates Hastalıklarının Tedavisi

Domates hastalıkları tedavisi, bireysel yöntemlerle ya da zirai olarak gereken şekilde mutlaka yapılmalıdır. Hastalığın önlenmesi için yapılması gereken ilk şey, hastalıklı fidelerin sökülüp atılması, toprağın ıslah edilmesidir. Fideleri budamak için kullanılan her türlü alet, belirli periyodlarla temizlenmelidir. Toprak, dinlendirilmeli, değişik tohumlarla ekim yapılmalıdır. Hastalığa neden olan etkenlerden birisi de, su kanallarında virüslü yabani otların yetişmesidir. Bu tip otlar varsa, mutlaka gereken temizleme işlemi yapılmalıdır.

Tarımsal yöntemler günümüzde çok çeşitlendiği ve farklı bitki yetiştirme imkanları arttığı için, domates hastalıkları da daha fazla görülmektedir. Bu nedenle, tarım işlerinde kullanılan tüm makine ve diğer ekipmanlar, uygun aralıklarla ve gereken şekilde sterilize edilmelidir. Temiz ve dezenfekte tohum kullanımı, arazinin (seranın) havalandırılması, hastalıklı tohum ve fidelerin yakılması, domates hastalıklarına karşı alınacak önlemler arasındadır.

Ayrıca, bitkileri aşırı sulamamak da gerekmektedir. Çünkü aşırı su, enfeksiyonun yayılmasını hızlandıracağı gibi, hastalıkların yayılma riskini de arttırır.

Domates hastalıklarının oluşum ve gelişimindeki temel etken, düşük sıcaklık, yüksek nemdir. Bu nedenle yapılması gereken en önemli şey, toprağın belirli aralıklarla havalandırılması, tohum ıslahının yapılması ve araziyi dinlendirmektir. Aksi takdirde, hastalık bir sonraki sene hasadını da etkileyebilir.