Çölyak Hastalığı Testi Nasıl Yapılır

Çölyak Hastalığı Testi Nasıl Yapılır?

Çölyak hastalığının tanısının konulması için çeşitli kan testleri yapılır. Kansızlık ve karın ağrısı şikâyeti ile hastaneye başvuranlardan istenen testlerdir. Kalıtsal çölyak hastalığı olan kişilerden de istenmektedir. Çölyak kan testi, glütene duyarlı başka hastalıkların tanılarının konulması içinde yapılmaktadır. Çölyak kan testi, tahıl ürünleri gibi glüten barındıran diyetsel proteinlere karşı oluşan bağışıklık sisteminin ürettiği otoantikorları belirlemektedir. Daha önceleri çölyak hastalığının anısının konulması için bağırsak biyopsisi yapılırken, şimdi kan testleri ile yapılmaktadır. Kan testlerinde çıkan çölyak hastalığının kesinleştirilmesi için bağırsak biyopsisi yapılır.

Çölyak Hastalığında Kullanılan Kan Testleri

l Doku transglutaminaz antikoru; doku transglutaminazı bir çeşit enzimdir. Kanda bulunan bir enzim çeşididir ve az sayıda laboratuvarda yapılmaktadır.
l Anti giyadin antikorları; giyadin adındaki protein, tahıl ürünlerinin içinde bulunan bir glüten proteininin bölümüdür. Anti giyadin antikorları, giyadin bileşenine karşı oluşan bir antikordur.
l Anti-endomysial antikorlar; endomisyum kas liflerinin üzerini öreten ince tabakadır. İnce bağırsağın iç kısmında döşeli olan katmanda süregelen hasara karşı antikorlar geliştirmektedir. Geliştirilen bu antikorlar sayesinde çölyak hastalıklarının % 100, diğer kalıtsal hastalıkların ise % 70’ine tanı konulabilmektedir.
l Anti-retikülin antikorlar; bu antikorlar diğer antikorlardan daha özgül ve kuvvetli bir yapıda değildir. Çölyak hastalarının büyük bir çoğunluğunda bu antikorlar bulunur.
Çölyak Kan Testi

Çölyak kan testleri yapıldığında bu testlerin hepsinde belirli oranlarda otoantikor miktarı gözlemlenmektedir. Bu yüzden çölyak kan testleri, birçok biyopsi işlemine göre hastaları kurtarması açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Çölyak kan testleri, çölyak hastası olanların teşhislerinin konmasında önemli bir yere sahip olduğundan, testlerin iyi sonuçlar vermesi, hastaların hastalıkla ilgili pozitif düşünmelerine neden olmuştur. Çölyak hastaları bu kan testi sayesinde birçok biyopsi işleminden kurtulmuşlardır. Çölyak hastalarına ayrıca, vitamin yetersizliğini ölçmek için D,E ve B12 testleri yapılır. Bunun yanı sıra alerji testleri yapılır, böbrek ve karaciğer testleri yapılır, eritrosit sedimantasyon hızı ve tam kan sayımı yapılır. İnce bağırsak biyopsisi kan testlerini doğrulayan bir yöntemdir. Ağız ve mide yoluyla ince bağırsağa yerleştirilen endeskop ile az miktarda doku çıkarılarak yapılır.