Bulaşıcı Hastalıklar Belirtileri ve Tedavisi

Bulaşıcı hastalıklar, vücuda giren ve çoğalan herhangi bir patojen veya yabancı formla tanımlanır. Enfeksiyöz hastalıklar, insanlar birbirleriyle çok çeşitli hastalıklarla enfekte olduklarından, insanların sahip olduğu kadar uzun süredir var olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, diğer insanlarla temas yolunu azaltarak daraltılabilir, ancak sadece bununla yayılma önlenemez.

Bulaşıcı hastalıklar, lejyoner hastalığı, kuş gribi, selülit, Lyme hastalığı, difteri, sıtma, kızamık, menenjit, HIV / AIDS, tenya, tüberküloz, SARS, batı Nil, vadi ateşi, toksoplazmoz, hantavirus pulmoner sendromu ve diğer herhangi bir hastalığı içerir. Bir patojenin vücuda girmesinden kaynaklanır.

Bulaşıcı hastalıkların semptomları hastalığa göre değişir, ancak ateş, ağrı, kusma veya ishal, solunum zorluğu, ani ve aşırı hastalık, halsizlik veya hafif ila şiddetli arasında değişen genel hastalık hissini içerebilir. Bulaşıcı hastalıklar, ani başlangıçlı şiddetli semptomlardan çok hafif ve neredeyse farkedilemeyecek kadar çok çeşitli semptomlara sahip olabilir. Sıra dışı olan semptomlar bir hekime rapor edilmelidir.

Bulaşıcı Hastalıkların Nedenleri?

Bulaşıcı hastalığa bir virüs veya bakteri neden olabilir veya bazı durumlarda bir kişiden diğerine bulaşan bir parazit veya bir mantardan kaynaklanabilir. Bulaşıcı hastalıklar tipik olarak sarılma, öpüşme, giyim eşyası, yatak örtüsü veya yemek kapları ve kapları gibi yakın temas yoluyla yayılır ve genellikle sevecen olurlar. Diğerleri, enfekte bir kişinin dokunduğu bir şeye dokunarak yayılabilir. HIV / AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar insandan insana bulaşmak için cinsel temas gerektirir.

Bulaşıcı Hastalıkların Tedavisi

Bakteri bazlı bulaşıcı hastalıklar bir antibiyotik ile tedavi edilebilir. Bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklar arasında lejyoner hastalığı, tüberküloz ve menenjit bulunur. Bazı bulaşıcı hastalıklar ağrılı semptomları hafifletmek ve vücudun iyileşme için maksimum potansiyeli sağlamak için sadece destekleyici bakım gerektirir. Virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklar antibiyotiklerle tedavi edilemez. Bazen anti-viral ilaçlar uygundur ve bazen virüsün vücudun doğal savunmalarıyla ölmesine izin vermek daha iyidir. Bazı bulaşıcı hastalıkların HIV / AIDS, Batı Nil Virüsü ve kızamık gibi tedavisi yoktur.

Bulaşıcı hastalıklar, günlük sağlığa yönelik sürekli bir tehdittir ve insanlar çoğu zaman farkında olduklarından daha fazla bulaşıcı hastalık alırlar. Bazı enfeksiyöz hastalıklar grip gibi görünebilir ve birkaç gün içinde kaybolur. Bazı insanlar bulaşıcı hastalıklara karşı daha yüksek bir toleransa sahip olma eğilimindedirler ve hastalıkları hiç rahatsızlık hissetmeden taşıyabilirler, fakat yine de başkalarını etkileyebilirler.

Semptomlar ortaya çıktığı anda veya hastalığa maruz kalma tehdidinin farkında olunca, kalifiye bir doktora görünmek önemlidir. Belirli enfeksiyon hastalıkları için tedavi seçenekleri mevcutsa, erkenden tedaviye başlanırsa, hayatta kalma şansı ya da daha kısa bir hastalık dönemi yaşanabilir. Herhangi bir bulaşıcı hastalıkta, hastalığın yayılmasını önlemek için hasta başkalarıyla temastan kaçınmalıdır. Çocuklar hala hasta iken kucaklanmamalı, öptürülmemeli ve sarılmamaları gerekirken, aile yakınları aile dışındaki insanlarla temastan kaçınmalıdır.

Enfeksiyöz hastalıklar semptom olmadığında bile yayılabilir. Çoğu zaman bulaşıcı hastalığa maruz kalmak hastalığı yaymak için yeterlidir. Bulaşıcı hastalıklar çok ciddi olabilir veya hafif rahatsızlıktan başka bir şey olamazlar. Herşeye rağmen bulaşıcı hastalık mağduru insanlar bu hastalığı diğer zayıf insanlara bulaştırmamak için toplumdan biraz uzak kalmalılar.