Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

“Böbrek Kanseri” Nedir?

Böbrek, üst karın bölgesinde bulunan, kandaki zararlı maddeleri, fazla suyu veya mineralleri emerek mesaneye ulaştıran çok önemli bir organdır. “Böbrek kanseri” de diğer birçok kanser türü gibi iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İyi huylu tümörler genellikle böbrek kistleridir ve “böbrek kanserlerinden” çok farklıdır. Bu kistler insanlarda çok sık görülürler ve insan yaşamını olumsuz etkilemez. Kötü huylu kistlerde “böbrek kanseri” olarak adlandırılırlar ve genellikle 60 yaş üstü insanlarda görülür. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülmekle birlikte, genetik olarak taşındığı zaman genç yaşlarda da böbrek kistine rastlanabilir. Erken teşhis ve müdahale edildiğinde hastanın “böbrek kanserinden” kurtulma ihtimali çok yüksektir. Eğer “böbrek kanserine” erken müdahale edilmez ise, hastalıklı hücreler lenf bezlerine, karaciğer ve pankreas gibi hayati organlara sıçrayabilir.

“Böbrek Kanserinin” Belirtileri

Kanserli hücreler küçükken insan vücudunda çok fazla bir etkiye sebep olmaz. Eğer bu süreçte yani erken teşhis edildiğinde tedavi sürecine başlanırsa hastanın kurtulma ihtimali çok yüksektir. Şikâyetlerin başladığı evre ise, kistin çok büyüdüğü ve hastalığın ilerlediği evredir. Bu süreçte kanlı idrar ve aşırı ağrılar görülür. Aynı zamanda iştahsızlık, kilo kaybı ve tekrarlayan ateşlerde böbrek kanserinin belirtileridir. Eğer hastalıklı hücreler başka organlara yayılmış ise bu organlarında göstereceği belirtiler mevcuttur. Bunlar; sıçrama akciğerdeyse öksürük ve nefes darlığı, kemik iliklerine sıçramış ise, kemik ağrıları eğer beyine sıçrama var ise baş ağrısı ve felç gibi durumlar oluşabilir.

“Böbrek Kanserinin” Tanı ve Tedavisi

“Böbrek kanserlerinin” çoğu tesadüfî olarak muayenelerde tespit edilmektedir. Genellikle başka maksatla radyolojik tarama yapıldığına böbrek kistleri tespit edilir. Ancak hali hazırda kistlerin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığın tespit eden bir yöntem yoktur. Bu sebepledir ki ileri tetkik yapılana kadar böbrekte görülen kistlerin tamamı “böbrek kanseri” olarak değerlendirilir. “Böbrek kanseri” tanısına varmak için doktor kan ve idrar tahlili yapar. Eğer kanda alyuvar ve eritrosit saptanırsa böbrek kanseri riski var demektir. Hastalıklı hücrelerin diğer organlara yayılıp yayılmadığını tespit etmek içinse, bilgisayar tomografisi, manyetik rezonans ve ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.

“Böbrek Kanserinin” Tedavisi

“Böbrek kanserinin” tedavisi için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Tedavi şekilleri hastalığın evresine hastanın yaşına göre farklılıklar arz etmektedir. Eğer kanser ilk evresindeyse cerrahi müdahale sıklıkla tercih edilmektedir. Cerrahi müdahale de ya böbrek, böbrek üstü bezi ve etrafındaki tabakalarla çıkarılır ya da hastalık ilk evredeyse sadece böbrek çıkarılmaktadır. Bu cerrahi işleme nefrektomi denmektedir. Eğer hastalıklı hücreler sadece bir böbrekte bulunmaktaysa cerrahi müdahale sırasında sağlıklı olan böbreğin çıkarılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Yapılan bu müdahale açık ameliyat şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak son yıllarda laparoskopi yöntemi olarak adlandırılan kapalı yöntemde kullanılmaktadır. Cerrahi müdahaleden sonra böbrekten alınan parçalar patolojik yönden incelenir. Bu sayede tümörün cinsi, boyutu ve yayılım hızı belirlenir. Eğer hastalık ilk evresindeyse tümör sadece böbreği saran kılıfta bulunur. Ancak hastalık ilerleyen evrelerdeyse ek cerrahi müdahaleler uygulanması gerekmektedir.

Tedavinin Yan Etkileri

Yan etkiler tedavi süresinin uzunluğuna ve hastalığın evresine göre değişmekle beraber hastanın moral ve motivasyonu da çok önemli bir faktördür. Nefraktomi yöntemi oldukça ağır bir tedavi sürecidir. Bu süreçte hastalar ağır ağrılar çekebilirler. Oluşabilecek muhtemel yan etkiler kişinin bünyesine göre farklılık gösterebilir. Bunlardan bazıları; grip, kas ağrısı, halsizlik ve ateşlenmedir. Ayrıca bazı hastalarda ağız kuruluğu, iştahsızlık ve kusma gibi yan etkilerin yanı sıra kanser ilaçlarının çoğu saç dökülmesine sebep olmaktadır.