Bebeklerde Kas Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde Kas Hastalıkları, Belirtileri ve Tedavisi

Kas kısalıkları, ilerleyici kas zayıflığı, şekil bozuklukları sonucu oluşan ve bebeklerdeki aktivitelerde yetersizlik yaratan hastalıklardan olan bebeklerde kas hastalıkları, genellikle genetik yatkınlık sonucu oluşan hastalıklardır. Bu hastalıkların birçok çeşidi vardır. Kesin tedavisi olmayan bu hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutmaktadır.

Bebeklerde Kas Hastalıkları Nasıl Oluşur?

İnsan vücudu milyonlarca hücreden oluşur. Bu hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise vücudu meydana getirir. Hücrelerin içinde çekirdek adı verilen bir yapı vardır. Bu yapının içinde kromozomlar bulunur. Kromozomlar ise DNA adı verilen kimyasal moleküllerden oluşur. DNA üzerinde birçok gen vardır. Genlerin üzerinde bulunan şifreler bazen silinebilir ya da bozulabilir. Bu bozukluklar neticesinde çocuklarda çeşitli hastalıklar oluşur. Bebeklerde kas hastalıkları genler yardımıyla geçen hastalıklardır. Anne veya babadan geçen genlerdeki bu bozukluklar bebekte hastalığa sebep olabilir. Özellikle akraba evliği nedeniyle bu hastalıklar daha fazla görülür.

Bebeklerde Kas Hastalıkları Belirtileri

l Bebeklerin motor gelişiminde gerilik (geç yürüme, yürüyememe, başını tutamama),

l Bebeklerin kaslarında gevşeklik,

l Eklemlerde oluşan artmış ya da azalmış hareket kabiliyeti,

l Yerden kalkmada ve merdiven inip çıkmada zorlanma,

l Sık sık düşme,

l Yürüyüşte bozukluk, koşmada yetersizlik ya da koşamama,

l Çabuk yorulma,

l Kol ve bacaklar ile omurga da şekil bozuklukları bebeklerde kas hastalıkları belirtileri arasında gelir.
Bebeklerde Kas Hastalıklarının Etkileri

Kas zayıflığının neden olduğu en büyük problem, bebeğin aktiviteleri yerine getirmesinde yaşanan sorunlardır. Özellikle kalça çevresindeki kaslarda oluşan zayıflık, yerden kalkma, yürüme ve merdiven inme-çıkma gibi aktivitelerde yetersizliğe neden olur. İlerleyici kas zayıflığı olan bebeklerde vücutta şekil bozukluğu görülebilir. Özellikle skolyoz denilen hastalık oluşabilir. Yürüme yeteneğini kaybeden hastalarda skolyoz oluşabileceği gibi hasta yürüme yeteneğine sahipken de skolyoz oluşabilir.

Bebeklerde Kas Hastalıkları Tedavisi

Teknolojinin gelişmesi ile kas hastalıklarının birçoğu genetik olarak tanımlanmış ve tedavileri konusunda umut verici gelişmeler kaydedilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen, birçok çeşidi olan bebeklerde kas hastalığı tedavisi için kesin bir tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Bu hastalıkların ilerlemesi ile ortaya çıkan problemleri önlemenin tek yolu fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarıdır. Bunun yanı sıra bazı hastalarda ilaç tedavisi, cihaz ve ameliyat yaklaşımları da gerekli olabilmektedir. Fizyoterapi rehabilitasyon uygulamanın amacı, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu kapsamda aşağıdaki yöntemler uygulanır.

l Bebeğin kas kuvvetinin korunması ve kas kaybını geciktirmek,

l Kaslardaki kısalıkları ve eklem bozukluklarını önlemek,

l Solunum problemlerini önlemek,

l Yürüme aktivitesini mümkün olduğu kadar devam ettirebilmek,

l Fonksiyonel kapasiteyi arttırmak,

l Aileyi eğitmek,

l Hastalığın farklı dönemlerinde eklemleri korumak, desteklemek, fonksiyonu arttırmak amacıyla cihazlardan faydalanmak,
Fizyoterapi tedavisinin etkili olabilmesi için, bir fizyoterapistin hastayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme ile hastanın fonksiyonel yapısı, ihtiyaçları belirlenmeli ve buna yönelik tedavi programı uygulanmalıdır.