Arı Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Arılar, ekosistem için çok önemlidir. Toplu arı ölümleri doğanın dengesinin bozulmasıyla eş değer tutulmaktadır. Çevresel faktörler ve insan kaynaklı müdahaleler arıların hayatlarını oldukça zorlaştırmaktadır. Arı hastalıkları son derece yaygındır. Bu doğrultuda, bu hastalıklar yalnızca arılar için değil, tüm ekosistem için önemli bir hal almaktadır.

Arının farklı evrelerine özgün hastalıklar vardır. Ergin arılarda ve yavru arılarda görülen hastalıklar farklılaşmaktadır. Bunlara ek olarak, arıların yaşamlarını tehlikeye sokan arı parazitleri ve arı kuşu, ayı gibi arı zararlıları da vardır.

Yavru Arı Hastalıkları

Yavru arılarda yaygın olarak görülen arı hastalıkları

Yavru Çürüklüğü:
Yavrulama döneminde, kovanda bulunan yavru hücrelerinin bazıları dış bükey olması gerekirken, içe çökmüş ve delinmiştir. Hastalık kapmış olan bu yavru, kahverengiye dönüşür. İki çeşidi vardır. Genellikle Amerikan yavru çürüklüğü kapalı yavrularda, Avrupa yavru çürüklüğü ise açık yavrularda görülür. Avrupa yavru çürüklüğü ise kovan açılır açılmaz yayılan et kokusundan anlaşılır.

İlki arıcılık için daha fazla maddi zarar demektir. Hastalığın yayılmasını engellemek ve hastalığı bitirmek için, hastalıklı kolonin tümü yakılmalıdır. İkincisinde ise, durum ağırlaşmadığı sürece koloninin yakılmasına gerek duyulmaz. Bir süre ana kraliçenin yumurtalaması durdurularak, antibiyotik kullanımı yapılır. Bu süreçte üretilen bal tüketilmemelidir.

Kireç Hastalığı:

Hastalıklı larvalar pirinç tanesi gibi sertleşir. Bu yavrular, sağlam arılar tarafından kovanın dışına atılır.

İyi havalandırılmayan, nemli ortamlar hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

İlaçlı tedaviden kayda değer bir sonuç alınamamıştır. Hastalıklı kolonilerde kraliçe arılar, hastalıksız kolonilerde üretilen yeni kraliçe arılarla değiştirilmelidir. Genç ana arılar hastalığa karşı daha dirençlidir.

Ergin Arı Hastalıkları

Ergin arılarda yaygın olarak görülen arı hastalıkları
Erginlerde en sık görülen arı hastalığı nosema hastalığıdır. İki çeşidi vardır.

Nosemaapis:

Bal arısı erginlerinin sindirim sisteminde görülür. Sporla çoğalır. Arıda ishale neden olur.

Arıların huzursuzlanması ile belirtileri görülmeye başlar. Katı gıdaların sindiriminde zorluk çekilir. Karında şişme oluşur ve arılar uçamaz duruma gelir. Sulu dışkı ve titreme de belirtileri arasındadır. Arı sokması tehlikesi ortadan kalkar, çünkü hasta arılar iğneleme özelliklerini de kaybeder.

Nemli kovanlarda daha sık görüldüğü için korumak için rutubetten korunmalıdır.

Nosema Cerenae

Son dönemde arıların toplu ölümüne ve koloni kayıplarına neden olan en ciddi hastalıklardan biridir. Hızlı yayılabildiği için oldukça tehlikelidir.

Herhangi bir şüphe durumunda her kovandan numune arılar toparlanarak incelenmelidir.

Arı Hastalıkları Tedavisi

Tedavi için önce arı hastalıkları belirtileri takip edilmeli, hastalığın türü belirlenmelidir. Hastalığın türüne göre antibiyotik, ilaçlama ya da hasta olanları koloniden uzaklaştırma tercih edilebilir.

Öte yandan arı hastalıkları tedavisi öncesi korunmak daha önceliklidir.

Kovan temizliği,

Düzenli bakımların yapılması,

Kullanılan aletlerin hijyeni,

Besinlerin güvenilir ve kaliteli olması,

Dışarıdan kovana kontrolsüz arı girişinin engellenmesi,

Hastalık yayıcı şeylerin hemen ortadan kaldırılması
arıları hastalıktan korumak için gerekli bazı önemli noktalardır.