Akciğerlerin görevi

Akciğerler, göğüs iki tarafında bulunan süngerimsi hava ile doldurulmuş organlardan bir çifttir. Trakea (solunum borusu) bronş olarak adlandırılan boru şeklinde dalları yoluyla akciğerlere inhale edilen hava iletir. Daha sonra bronş daha küçük dallara (bronşioller) bölünür, sonunda mikroskobik hale gelir.
Bronşioller sonunda alveol adı verilen mikroskobik hava kesesi kümeleri ile sonuçlanır. Alveolde, havadaki oksijen kana absorbe edilir. Metabolizmanın atık bir ürünü olan karbondioksit kantan alveollere giderek ekzalandırabilir. Alveol arasında, alveolleri desteklemeye yardımcı olan kan damarları ve hücreler içeren, interstisyum adı verilen ince bir hücre tabakası bulunur.
Akciğerler plevra adı verilen ince bir doku tabakası ile kaplıdır. Aynı tür ince doku göğüs boşluğunun iç kısmını çiziyor – aynı zamanda plevra da deniyor. İnce bir sıvı tabakası, akciğerlerin her nefes alıp daraltırken akıcı bir şekilde kaymasına izin veren bir yağlayıcı görevi görür.

Vücudundaki her hücre yaşamak için oksijene ihtiyaç duyar. Soluduğumuz hava oksijen ve diğer gazları içerir. Akciğerlere girdikten sonra, oksijen kan dolaşımına taşınır ve vücuda taşınır. Vücudunuzdaki her hücrede oksijen, karbon dioksit adı verilen atık gazla değiştirilir. Ardından kan dolaşımınız bu atık gazı akciğerlere geri taşır ve burada kan dolaşımından çıkarılır ve sonra ekzalandırılır. Akciğerleriniz ve solunum sisteminiz, gaz alışverişi adı verilen bu hayati süreci otomatik olarak gerçekleştirir.

Gaz değiş tokuşuna ek olarak, solunum sisteminiz nefes almak için önemli diğer rolleri de yerine getirir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

* Havayı uygun vücut sıcaklığına getirir ve onu doğru nem seviyesine kadar nemlendirir.
* Vücudunuzu zararlı maddelerden korumak. Bu öksürük, hapşırma, filtreleme veya yutma yoluyla yapılır.
* Koku duyunuzu destekliyor.

Akciğerler ve Kan

Sağ akciğeriniz üç LOBE veya bölüme ayrılmıştır. Her lob sünger benzeri doku ile doldurulmuş bir balon gibidir. Hava, bronş tüpünün bir dalı olan bir deliğe girip çıkmaktadır.
Sol akciğeriniz iki LOBE’ye bölünmüştür.
PLEURA, aslında akciğerlerin her lobunu çevreleyen ve akciğerlerinizi göğüs duvarından ayıran iki membrandır.
Bronş tüpleriniz dalgalar gibi hareket eden CILIA (çok küçük tüyler gibi) ile kaplanmıştır. Bu hareket MUCUS’u (yapışkan balgam veya sıvı) yukarı veya dışarı boğaza iter, burada öksürük veya yutulur. Mukus tozlarını, mikroplarını ve ciğerlerinizi işgal eden diğer istenmeyen maddeleri yakalar ve tutar. Öksürürken, hapşırırken, boğazı temizlediğinde veya yutarken bu sorundan kurtulursun.
Bronşiyal tüplerin en küçük dalları BRONCHIOLES olarak adlandırılır ve sonunda hava keseleri veya alveoller bulunur.
ALVEOLI solunum havasının varış yeri olan çok küçük hava kesecikleridir.
CAPILLARIES alveol duvarlarında kan damarlarıdır. Kan, kılcal damarlardan geçerek, PULMONER ARTER’nizden içeri girip, PULMONER VININIZI bırakır. Kılcal damarlarda iken, kan, kılcal duvardan alveollere karbon dioksit verir ve alveoldeki havadan oksijeni alır.