Akciğer kanserinden meyin metastazına

Akciğer kanseri, yayılmış en yaygın kanser türüdür ve akciğer kanseri olan insanların yüzde 40’ında hastalıkları sırasında beyin metastazı gelişir. Belirtileri nelerdir, tedavisi nedir ve akciğer kanseri için prognoz nedir?

Beyinde Yayılmış Akciğer Kanserinin Tanımı
Her şeyden önce, beyne yayılmış akciğer kanseri tanımlamak önemlidir.

Akciğer kanseri beyne yayıldığı zaman “akciğer kanseri beyne metastatik” olarak adlandırılır. Buna karşılık “beyin kanseri” terimi beynin dokularında başlayan kansere karşılık gelir. Beyinde bulunan kanserlerin çoğu kendi başına beyin kanseri değildir – beyinde kendiliğinden başlamazlar. Akciğer kanseri, kanser hücreleri akciğerlerden kopar, kan dolaşımı veya lenfatik sistem aracılığıyla beyne yayılır ve büyümeye başlayınca beynin içine ilerler.

Hem küçük hücreli akciğer kanseri hem de küçük hücreli dışı akciğer kanseri yaygın olarak (metastaz yapar) beyne yayılır. Küçük hücreli akciğer kanseri, genellikle akciğer kanseri teşhisi konmadan önce beyne yayılabilir. Küçük hücreli akciğer kanseri beyne yayılırsa geniş aşama küçük hücreli akciğer kanseri olarak sınıflandırılır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyine yayıldığında, evre 4 (metastatik) küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak sınıflandırılır.

Beyinde Yayılmış Akciğer Kanseri Belirtileri
Beyindeki tümörlere yayılmış akciğer kanseri hem beyin dokusunu yok ederek hem de iltihap yaratarak beyindeki yapılar üzerindeki yer baskısını şişerek semptomlara neden olabilir.

Akciğer kanserinin beyne yayılan belirtileri, etkilenen beynin bölümüne, beyinde kaç tane tümörün varlığına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. İnsanların üçte biri beyin metastazları olduğunda herhangi bir belirti görülmemektedir. Akciğer kanserinin beyne yayılmış olabileceğini düşündüren belirtilerin bazıları şunları içerir:

* Baş ağrısı
* Nöbetler
* Denge kaybı
* Mide bulantısı ve kusma
* Yürüme zorluğu
* Koordinasyon kaybı
* Konuşma problemleri
* Görüş kaybı veya görme kaybı gibi görme değişiklikleri
* Vücudun bir tarafında zayıflık
* Hafıza kaybı
* Kişilik değişiklikleri
* Yorgunluk

Akciğer Kanserinin Beyindeki Yaygın Tanı
Doktorunuz akciğer kanserinizin beyninize yayıldığından şüphelenirse, BT taramasını veya başınızın MR’sini sipariş edebilir. Birçok durumda, beyin metastazlarını aramak için bir MRG daha doğrudur, ancak vücudunuzda manyetik alana müdahale edebilecek cihazlar (kalp pilleri gibi) varsa bu mümkün olmayabilir.

Aktif olarak büyüyen kanser hücrelerini arayan bir tür radyoterapi taraması olan PET taramaları, beyindeki şüpheli bir bölgenin kanser veya yara dokusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar vermek için yapılabilir.

Beyinde Yayılmış Akciğer Kanserinin Tedavisi
Akciğer kanserinin beyne yayıldığı tedavinin yayılımının ne kadar yaygın olduğuna (örneğin beyninizde kaç noktada kanser bulunduğuna), genel sağlığınıza ve kanserinizin ilerlemesine bağlıdır. Tedavinin amacı kanseri tedavi etmek olmadığından terapi öncelikle yaşam kalitesini dikkate alarak seçilmelidir.