Akciğer Kanseri Tedavi Süreci

Akciğer Kanseri Tedavi Süreci

Akciğer kanserinin tedavisi pek çok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Kanserin tipi ve hangi evrede olduğu önemlidir.

Ameliyattan sonra kanser hücreleri temizlenen hastalara uygulanan ek tedaviye advujan adı verilir. Gözle görülmeyen ama muhtemelen geride kalmış olan az sayıdaki tümör hücrelerini öldürmek amaçlanır. Ancak bu tedavinin verilmesi de hastaya göre değişebilir. Patoloji raporunda yer alan özelliklere, hastanın yaşına ve genel durumuna bağlı olarak advujan tedavi alıp almayacağı kararlaştırılır.

Cerrahi müdahale, kanserin tedavisinde uygulanan bir diğer tedavi türüdür. Kanseri tamamen yok etmek amacıyla uygulanır. Cerrahi müdahalenin nasıl olacağını akciğer kanserinin ne kadar yerleştiği belirler. Akciğerde yerleşmiş kanserden küçük bir parçayı almak maksadıyla yapılan cerrahi müdahaleye wedge ya da segmental rezeksiyon adı verilir. Ancak tüm bir kütle alınırsa buna lobektomi denilmektedir. Akciğerin herhangi biri alınırsa pnomonektomi adı verilmektedir. Bunun yanı sıra bazı tümörler de vardır ki cerrahi müdahale ile tedavisi mümkün değildir.

Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanan bir diğer tedavi türü kemoterapidir. Bu süreçte kanserli hücreler ilaçla öldürülmeye çalışılır. Kemoterapinin uygulanma sayısı kür olarak adlandırılır ve ayda bir tekrarlanır. Damardan sıvı olarak verilen ilaçlar ile yapılabileceği gibi ağızdan hap alımı şeklinde de kemoterapi uygulanabilir. Ancak bazı hastaların hastanede yatmaları ve tedavilerine hastanede devam etmeleri gerekebilir.

Günün yarısından fazlasını yatarak geçiren hastaların kemoterapi görmesi uygun değildir. Çünkü bu durumdaki hastalar, kemoterapi esnasında verilen ilaçların yan etkilerine karşı direnç gösteremezler. Bu durum hastalığın daha da ilerlemesine ya da hastanın durumunun kötüleşmesine neden olabilir.

Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem ise ışın tedavisidir. Bu tedavi yöntemi genel olarak radyoterapi olarak da bilinmektedir. Kanser hücrelerini öldürmek amacıyla ışınların kullanılması ile uygulanmaktadır. Radyoterapi yöntemi, herhangi bir tümörü küçültmeye yönelik uygulanabileceği gibi tamamen yok etmek için de uygulanabilir. Bu nedenle kemoterapi ile birlikte ilk alternatifler olarak görülmektedir. Radyoterapi tedavisi ayrıca nefes darlığını ortadan kaldırmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Akciğer kanserinin tedavi sürecinde bir diğer uygulama foto dinamik terapidir. Bu özel bir maddedir ve kan dolaşımına dahil edilir. Hücreler bu maddeyi alır ancak normal ve sağlıklı hücreler bu maddeyi hemen dışarı atar. Ancak kanserli olan hücrelerde uzun süre kalır ve sonrasında bu hücrelere lazer ışığı uygulanır. Bu ışık ile birlikte madde aktif hale gelmiş olur ve hücreler öldürülür.

Akciğer kanserinin tedavi süreci hücre yapısına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri vakalarında hangi tedavi yönteminin uygulanacağını belirlemek için hastalığın ne kadar yayıldığına bakılır. Bu tip hücrelere karşı en sık başvurulan tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.

Küçük hücreli olan akciğer kanseri vakalarında ise kanser vücuda hızlı bir şekilde yayılır. Bu nedenle erken teşhisin olmadığı durumlarda kanser vücuda çoktan yayılmış haldedir. Bu tip bir durumda en sık başvurulan tedavi yöntemi kemoterapidir. Bu yöntemin kullanılmasının amacı vücuda yayılmış kanserli hücrelere ulaşmaktır. Bir diğer uygulama radyoterapidir. Bazen kanser olmasa bile beyne radyoterapi uygulanabilir ve buna koruyucu beyin ışınlaması adı verilmektedir. Küçük hücreli akciğer kanseri vakalarında en az kullanılan yöntem cerrahi müdahaledir.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.