Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

AKCİĞER KANSERİ

-Akciğer Kanseri nedir ?

Akciğer,tüm vücudumuzun oksijene olan gereksinimini karşılayan yegane organımızdır.Bütün diğer organlar gibi akciğerde hücrelerden oluşur.Bölünerek çoğalan bu hücreler akciğerin görevini yapmasını sağlarlar.Akciğer kanserini tanımlamak gerekirse;akciğerin dokusunda olan hücrelerin vücudun kontrolünün dışında çoğalarak ,akciğerde ‘kanser’ denen tümörün oluşmasıdır.Öncelikle oluştuğu ortamda büyüyen tümör ileri aşamalarda diğer dokulara ve dolaşım yolu ile kendine uzak diğer oranlara(beyin,kemik,karaciğer vs)sıçrayarak hasarlara yol açabilir.

-Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri mikroskobik olarak incelendiğinde hücrelerin görünümüne göre iki ana gruba ayrılır;küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseridir.Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri de üç ana gruptan oluşur.Bunlar ;yassı epitel hücreli, adeno ve büyük hücreli olarak adlandırılır. Bu ana başlıklar ,tüm akciğer kanserlerinin %75 ‘lik kısmını oluşturur.

-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Yulaf hücresi kanseri olarakta bilinir.Diğerine göre daha nadir görülen ve oldukça hızlı yayılabilen akciğer kanseri türüdür.Tanı koyulduğunda vücudun başka bölümlerine yayılma olasılığı da oldukça yüksektir.

-Akciğer Kanserinde Öne Çıkan Bulgular

–Boyun ve Yüzde şişkinlikler -Kan Tükürme

-İştahsızlık ve kilo kaybı -Sürekli Göğüs Ağrısı

-Hırıltılı Nefes Alıp Verme -Nefes Darlığı

-Zatürre ve Bronşit sıklığının artması -Aşırı Öksürük

Yukarıda belirtilen bulgular, kanser dışında ciddiyeti daha az olan bazı durumlarda da görülebilir.Bu bulguların kesinlikle bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Akciğer Kanseri Tanısı Nasıl Koyulur ve Evreleri Nelerdir ?

Bir röntgen sonucu akciğerinde herhangi bir kitle görülen hastalara daha sonra bilgisayarlı tomografi çekilir.Bunun sonucunda elde edilen üç boyutlu görüntülerle kitleye nasıl ulaşılabileceği bulunur.Sonra hastadan tomografi veya bronkoskopi denilen bükülebilen ince bir tüp ile akciğere ulaşılarak incelenmek üzere bir parça alınır.Biyopsi denilen bu işlemden sonra,bu alınan parçanın patoloji kliniğinde değerlendirilip incelenmesi sonucunda kanser tanısı olup olmadığı kesinleşir.Akciğer kanseri ileri evrelerde özellikle beyin ve kemiklere bulaşabileceği gibi doktorunuz sizden beyne yönelik bilgisayarlı tomografi ve kemik taraması gibi tetkiklerin talebinde bulunabilir.

-Evreleri

Akciğer kanseri tanısı koyulduktan sonra kanserin yaygınlığı veya diğer adıyla hangi evrede olduğu saptanıcaktır.

-Tümör eğer akciğerin sadece küçük bir bölümünde bulunuyorsa birinci evre.

-Akciğere en yakın olan lenf bezlerine sıçramışsa ikinci evre

-Mediasten denilen boşluğa ve buradaki beze yapılarına bulaşmışsa üçüncü evre

-Fakat karaciğer,beyin,kemik ve böbrek üstü bezi gibi diğer uzak organlara bulaşmışsa dördüncü evrede olduğu anlaşılabilir.

Tüm bu evrelerin doğru şekilde saptanabilmesi için magnetik rezonans,toraks,akciğer röntgeni,kemik taraması ve bilgisayarlı tomogrfilerin dikkatle incelenmesi ve titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

-Akciğer Kanser Tedavisi

-Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri İçin Tedavi Aşamaları

Bu grup kanser hastalığının erken evrelerinde yani birinci ve ikinci evre hastalarda ameliyat yolu ile tümörlü doku bazen tüm akciğer lobu bazen de bir miktar sağlam doku alınarak temizlenebilir.Ameliyat yolu ile tamamen temizlendiği durumlarda genellikle başka bir tedaviye gerek yoktur.Nadiren de olsa bazı durumlarda ameliyat sonrası ışın tedavisi(radyoterapi) tavsiye edilebilir.Ameliyat ile alınması mümkün olmayan üçüncü evre tümörün tedavisi ise ışın tedavisi ve ilaç tedavisi(kemoterapi)’dir.Bu iki yöntem sıra ile uygulanır.En kritik olan dördüncü evre akciğer kanserinde ise kemoterapi yani ilaç tedavisi ,yaşımın süresini 3-6 ay arasında uzatacak ve şikayetlerin azaltılmasını sağlayacaktır.Bu evrede kesin tedavi kararı hasta ve ailesi tarafından verilmektedir.Yan etkilerinden dolayı hayat kalitesini bozması üzerine hekiminiz ile konuşmanız tavsiye edilmektedir.

-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi

Bu grup kanser hastalarında ise tedavi yöntemi haslığın yaygın ya da sınırlı olup olmamasına göre belirlenir.Eğer kanser sınırlı ise ışın tedavisi ve ilaç tedavisi ardışık veya eş zamanlı olarak hastaya uygulanır.Küçük hücreli akciğer kanserinin hızlı yayılabilme özelliği olduğu için beyne sıçrama olasılığından dolayı ayrıcalıklı olarak beyne radyoterapi tedavisi uygulanır.Diğer yandan yaygın olan tümöre ise kemoterapi uygulanır.Kemoterapi sonrasında hastalığın tekrarlanması durumunda yayılma alanlarına göre tekrar radyoterapi uygulanır.