Adenokarsinom Aciğer Kanseri

Son zamanlardaki en yaygın hastalıklardan biri olan akciğer kanseri, yine kendi içinde pek çok türü bulundurur. Küçük, büyük ve yatsı hücreli akciğer kanserlerinin yanı sıra adenokanser, bronkoalveolaer kanser ve Adenokarsinom kanseri de diğer kanser türleri arasındadır. Adenokarsinom kanser, akciğer kanseri türlerinin arasında en yaygın olan kanser türüdür. Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık olarak %35’ini bu kanser türü oluşturmaktadır.

Akciğerlerimiz pek çok bölgeye ayrılmıştır. Diyafram, bronş, yemek ve soluk boruları, akciğeri oluşturan ana bölgeler arasındadır. Bunun dışında akciğerin tamamı, kendisini koruyan bir zarla çevrilidir. Yine akciğerin en dış kısmında ise adenokarsinom bölgesi bulunur. Bu bölgede oluşan kanser türünü ise adenokarsinom kanseri olarak bilmekteyiz. Özellikle kadınlarda ve gençlerde kendini sıklıkla gösteren adenokarsinom, kirli hava solunması ile yoğun sigara ve tütün ürünleri kullanımında ortaya çıkmaktadır. Akciğerin adenokarsinoma bölgesinde iltihap oluşur ve oluşan bu iltihabın ilerlemesi de zaman içinde zararlı dokuları yaratır. Bu şekilde adenokarsinom kanseri oluşmuş olur. Belirtileri de kısa süre sonra kendini göstermeye başlar.

Adenokarsinom kanseri akciğer kanseri türleri arasında en yaygını olsa da diğerlerine nazaran daha kolay bir şekilde tedavi edilir. Bunun nedeni ise bu kanser türünün akciğerin dış kısmında olması nedeniyle daha yavaş yayılması ve olgunlaşmasının daha uzun zaman almasıdır. Belirtileri gösteren adenokarsinom kanseri erken teşhis edildiğinde, rahatlıkla vücuttan atılabilir.

Adenokarsinom kanserinin belirtileri de diğer akciğer kanseri türlerindeki belirtilere benzemektedir. Bununla birlikte bu kanser türünde ayrıca nefes alma zorluğu kendini daha da belli etmektedir. Ayrıca göğüs boşluğunda zaman zaman hissedilen ağrıların sebebi de adenokarsinom kanseri olabilir, bu tür belirtilerle karşılaşıldığında geç olmadan doktora gitmek, diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi adenokarsinom kanserinde de hastaların ileri derecede problem yaşamasını engeller ve kanserin önüne geçilmiş olur.

Adenokarsinom kanserinin tedavi yöntemleri, diğer kanser türlerine nazaranla biraz daha hafiftir. Bunun sebebi ise bu kanser türünün diğer akciğer kanseri türlerine göre daha yavaş gelişim göstermesidir. Erken teşhis konduğunda ilaç tedavisi adenokarsinom kanserinin tedavisi için yeterli olmaktadır. Daha geç teşhis konduğunda, kanserin ilerleme seviyesi de göze alınarak daha hafif dozlu aşı tedavisi de denenebilir. Tüm bunların dışında ameliyat seçeneği, adenokarsinom kanserinde en son adım olarak tercih edilmektedir. Kanser kendi içinde ciddi olarak ilerlediyse yapılacak ameliyatla sorunlu bölge alınır ve ardından hafif ilaç tedavisiyle kanserin iyice kurutulması ve herhangi bir şekilde tekrar nüksetmesinin önüne geçilmeye çalışılır.